Зловживання правами у цивільному судочинстві України
Курсовая работа Гражданский процесс
Зловживання правами у цивільному судочинстві України
Язык: Украинский
Количество страниц: (30)
Добавлено: 12 декабря 2019
Уникальность
antiplagiatru
70%
Робота виконана у 2017 році.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ефективність судового захисту залежить не лише від досконалої процедури розгляду справ, а й від поведінки учасників процесу, добросовісного здійснення ними своїх процесуальних прав і виконання процесуальних обов’язків. Останніми роками в цивільному процесі України масового характеру набуло таке негативне явище, як недобросовісне використання сторонами й третіми особами наданих законом процесуальних прав.
Проблема зловживання правом, попри наявність значної кількості спеціальних її монографічних досліджень, залишається однією з найбільш дискусійних у сучасній правовій доктрині, адже невизначеність цього явища у законодавстві та наявність суперечливих поглядів науковців на вказану проблематику вкрай ускладнюють виявлення шляхів попередження та уникнення подібних дій у суспільстві. Між тим кількість випадків зловживання правом не зменшується, способи його вчинення стають усе більш “вишуканими”, а простір його вчинення постійно розширюється. Цим
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 5
1.1. Поняття та види зловживання правом у цивільному судочинстві 5
1.2. Форми зловживання правом 8
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВАМИ ОКРЕМИМИ СУБ’ЄКТАМИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 12
2.1. Зловживання адвокатами процесуальними правами 12
2.2. Зловживання правом судом 16
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 20
3.1. Проблемні питання зловживання правами у цивільному процесі та шляхи їх вирішення 20
3.2. Зловживання правами за проектом нового Цивільного процесуального кодексу України 22
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356
3. Цивільний процесуальний кодекс України №1618-IV від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. − №40; №40-42. − стор.1530. – ст.492

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:
4. Аболонин В. О. Злоупотребление правом на иск в гражданском процессе Германии: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» [Електронний ресурс] / В. О. Аболонин. – Екатеринбург, 2008. – Режим доступу:
http://lawtheses.com/zloupotreblenie-pravom-na-isk-v-grazhdanskom-protsesse-germanii
5. Бару М. И. О ст. 1 Гражданского кодекса (об охране гражданских прав) / М. И. Бару // Советское государство и право. − 1958. − № 12. − С.117-120
6. Балюк М. І. Практика застосування цивільного процесуального
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы