Принципи фінансового права України
Курсовая работа Финансовое право
Принципи фінансового права України
Язык: Украинский
Количество страниц: (34)
Добавлено: 1 мая
Уникальность
antiplagiatru
40%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Як і будь-яка інша галузь права, фінансове право характеризується певними принципами. Більшість учених, що приділяють увагу принципам фінансового права, використовують визначення, яке є характерним для теорії права та розповсюджують його на сферу публічних фінансів. Вони зосереджують увагу переважно на прикладних аспектах дослідження принципів, які виокремили із сукупності фінансово-правових категорій. Саме тому правова природа принципів фінансового права досі залишається невизначеною у повній мірі і, відповідно, не з'ясовано їх значення.
Актуальність вивчення принципів права та їх реалізації в галузі публічних фінансів визначається також тим, що саме у принципах права найбільш яскраво відображена як сутність права в цілому у багатоманітності сторін та закономірностей, що його складають, так і сутність безпосередньо фінансового права.
Зустрічається багато трактувань цього поняття в юридичній науці, про що яскраво говорить визначення, наведене
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПРИРОДА ПРИНЦИПІВ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 6
1.1. Поняття, суть та ознаки принципів фінансового права 6
1.2. Конституційні засади фінансового права України 11
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРИНЦИПІВ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 18
2.1. Класифікація принципів фінансового права 18
2.2. Характеристика принципів бюджетного права 23
2.3. Принципи податкового права України 27
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. − №50; №50-51. − стор.1778. − ст.572
3. Податковий кодекс України №2755-VI від 02.12.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. − №13; №13-14; №15-16; №17. − стор.556. – ст.112

Спеціальна література:
4. Актуальные проблемы теории и практики финансового права Российской Федерации / Под ред. проф. д.ю.н. А.Н. Козырина. – М.: Система ГАРАНТ, 2009.
5. Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций в 2-х т. – Т. 1. – Свердловск: Сердл. юрид. ин-т, 1972.
6. Бех Г.В., Дмитрик О.О., Криницький І.Є., Кучерявенко М.П., Лукашев О.А. Фінансове право України: Підручник / М.П. Кучерявенко (ред.). – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 319 с.
7. Георгица А.З., Шуклина Н.Г. Конституционное регулирование вопросов налогообложения // Финансово-правовая доктрина
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы