Документальна комунікація як предмет наукового дослідження
Курсовая работа Документоведение
Документальна комунікація як предмет наукового дослідження
Язык: Украинский
Количество страниц: (35)
Добавлено: 28 апреля
Уникальность
antiplagiatru
35%
Робота виконана у 2017 році.

Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
Актуальність теми дослідження. Необхідною передумовою життєдіяльності людини і однієї з фундаментальних основ існування суспільства є комунікація. Комунікація, певним чином, це процеси соціальної взаємодії, взяті в їх знаковому аспекті.
Соціальна комунікація – це глибинний базис матеріального виробництва та необхідний фактор прогресу будь-якого виду суспільного устрою. Комунікативний процес є необхідною передумовою становлення, розвитку та функціонування всіх соціальних систем, тому що саме він забезпечує звʼязок між людьми, робить можливим звʼязок між різними поколіннями, та соціально-культурними системами, накопичення і передачу соціального досвіду, організацію спільної діяльності, трансляцію культури.
Питання документальної комунікації дуже важко розглядати без їх тісної взаємодії з проблемами соціальної комунікаційної системи загалом. Адже документні комунікації − це (найбільш загальному сенсі) процес обміну інформацією, зафіксованою на матеріальному носієві між різного роду
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика комунікації 5
1.1. Аналітичний огляд літератури за темою дослідження 5
1.2. Суть та значення комунікації 7
Висновки до Розділу 1 13
РОЗДІЛ 2. Документальна комунікація як підсистема соціальної комунікації 14
2.1. Сутність та зміст поняття «документальна комунікація» 14
2.2. Місце документальних комунікацій в системі соціальних комунікацій 16
Висновки до Розділу 2 19
РОЗДІЛ 3. Види документальних комунікацій та їх структура 20
3.1. Види документальних комунікацій 20
3.2. Структура документної комунікаційної системи 21
3.3. Документні потоки та масиви в системі документних комунікацій 25
Висновки до Розділу 3 28
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31
ДОДАТКИ 34
1. Банасюкевич В. Д. Первий стандарт на терминологию делопроизводства и архивного дела [Текст] // Банасюкевич В.Д., Єлпатьевський А.В., Образцова А.Н., Калишевич З.Є. // Советские архивы. – 1971. − №5 – С.81−85
2. Бездрабко В. В. До питання еволюції науки про документ, або один сюжет з історії джерелознавства та формування передумов документознавства [Текст] / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. − 2011. − №1. − С.8−16
3. Дегтярьова К. В. Основи теорії мовної комунікації [Текст] : Навчально-методичний посібник для студентів факультету філології та журналістики напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Українська мова і література».– Полтава, 2012. – 70 с.
4. Демчина Л. Документно-інформаційні комунікації [Текст] : курс лекцій для студ. спец. “Документознавство та інформаційна дільність” / Л.І. Демчина. – Івано-Франківськ : Факел, 2004. – 82 с.
5. Документознавство [Текст] : курс лекцій з дисципліни „Документознавство” для студ. І – ІІ курсу вищ.
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы