Інтелектуальне піратство як форма порушення авторських прав
Курсовая работа Авторское право
Інтелектуальне піратство як форма порушення авторських прав
Язык: Украинский
Количество страниц: (29)
Добавлено: 6 мая
Робота виконана у 2018 році.
Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку суспільства одним із пріоритетних напрямів державної політики в Україні є захист права інтелектуальної власності. Конституція України (ст. 54) гарантує кожному не тільки свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, але й захист інтелектуальної власності, авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Поряд із Конституцією України, ЦК України та Закон України «Про авторське право і суміжні права» закріплюють право кожного автора звернутися до суду з метою захисту своїх порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод та інтересів в порядку, передбаченому ЦПК України.
Досить поширеним на сьогоднішній день є таке порушення авторських прав як інтелектуальне піратство. Це не новий феномен, що виник у результаті сучасних перетворень. Однак, необхідно виокремити таку його специфічну рису, як можливість пристосування до умов технічного,
Показать еще
ВСТУП 3
1. Правова природа авторських прав 5
2. Поняття інтелектуального піратства в авторському праві 8
3. Ознаки інтелектуального піратства в авторському праві 16
4. Види інтелектуального піратства в авторському праві 20
ВИСНОВКИ 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27
1. Бааджи Н.П. Контрафакція, піратство та плагіат: поняття та ознаки. Методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства України на сучасному етапі: матеріали круглого столу. (м. Одеса, 9 жовтня 2012 р.) /за заг. ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. Одеса: Фенікс. 2012. С. 41 − 45.
2. Бочарова Н.В. Становлення сучасної стратегії Європейського Союзу у боротьбі з інтелектуальним піратством і контрафакцією (1998-2006 рр.). Теорія і практика інтелектуальної власності. 2010. №2. С. 47 − 56.
3. Волков И.С. Защита авторских права по законодательству Российской Федерации: дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.0; Науч. рук. В.М. Телицин; Российский університет дружбы народов. М., 2001. 199 с.
4. Гирко Д.А. Дії, що порушують майнові права суб’єктів авторського права та суміжних прав. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції /За заг. ред.
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы