Державно-правовий механізм митної політики України
Дипломная работа Таможенное право
Державно-правовий механізм митної політики України
Язык: Украинский
Количество страниц: (92)
Добавлено: 22 апреля
Уникальность
antiplagiatru
45%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Політичні й соціально-економічні стреси, які відбулися в України в останні роки породили низку протиріч у царині митної політики. На сьогоднішній день, митна політика являється одним із основних засобів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Від якісного проведення митної політики залежить розвиток внутрішнього ринку держави та ефективність її співпраці з іншими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. У світі немає жодної держави, яка дозволила б собі не регулювати свою зовнішньоекономічну діяльність.
На сучасному етапі державотворення, коли Україна розпочала свій шлях до ЄС, проблеми формування та реалізації митної політики стають усе актуальнішими. На жаль, є необхідність докорінно змінювати підходи до реалізації митної політики в Україні та політики взагалі. Також слід корегувати національну нормативно-правову базу щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
На сучасному етапі розвитку економіки, в складних ринкових умовах України та
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ 7
1.1. Поняття митної політики та її місце в структурі державної політики 7
1.2. Історико-правові аспекти виникнення та розвитку митної політики 20
1.3. Правове регулювання принципів, функцій та форм митної політики 32
Висновки до розділу 1 42
РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ 43
2.1. Суб’єкти реалізації митної політики 43
2.2. Засоби реалізації митної політики 53
2.3. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі використання досвіду зарубіжних країн 69
Висновки до розділу 2 77
ВИСНОВКИ 78
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 83
1. Алексеев А. Таможенный кодекс Таможенного союза: что нас ждет? / А. Алексеев // Таможенные новости. – 2009. – №6 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.tks.ru/reviews/2009/12/02/06.
2. Бакаева О. Ю. Актуальные вопросы формирования правовой основы функционирования Таможенного союза / О. Ю. Бакаева // Право и экономика. – 2010. – № 5. – С.57–61.
3. Бережнюк І.Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти. Монографія / І.Г.Бережнюк. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. – 543 с.
4. Бережнюк. І. Теоретичні основи та сутність митної справи / І.Брежнюк // Вісник Академії митної служби України. – 2002. – №3. – С.3-17
5. Борисенко О.П. Інституційні особливості формування та реалізації митної політики України / О.П. Борисенко // Держава та регіони. Сер. Держ. упр.. − 2012. − Вип. 3. − С.34-39.
6. Борисов К. Г. Международное таможенное право / К.Г.Борисов. − М., 1997. – 616 с.
7. Воробьева И. Государственная экономическая политика:
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы