Право на свободу світогляду та віросповідання у практиці Європейського суду з прав людини
Дипломная работа Право\Юриспруденция
Право на свободу світогляду та віросповідання у практиці Європейського суду з прав людини
Язык: Украинский
Количество страниц: (89)
Добавлено: 31 мая
Робота виконана у 2016 році.
З часу здобуття Україною незалежності в нашій державі відбулося суттєве переосмислення основоположних людських цінностей, включаючи і взаємовідносини релігійних організацій та держави в контексті забезпечення основоположного права людини та громадянина на свободу світогляду та віросповідання.
Тому не випадковим є те, що реалізація права на свободу світогляду і віросповідання в аспекті міжнародно-правових стандартів є важливим критерієм оцінки демократичності держави. Налагодження цивілізованих відносин з релігійними організаціями відіграє особливу роль в процесі розбудови молодої України.
Право на свободу совісті та віросповідання є одним із фундаментальних прав, які закріплені в усіх міжнародних документах, що містять перелік прав людини. Починаючі з другої половини ХХ ст. відбувалось активне формування міжнародної судової та квазісудової практики захисту цього права, що надало його змісту певної динаміки. Сучасне розуміння права на свободу совісті та віросповідання ґрунтується не
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАКРІПЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА СВОБОДУ СВІТОГЛЯДУ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ 8
1.1. Історія становлення та закріплення права на свободу світогляду та віросповідання 8
1.2. Поняття та правова природа права на свободу світогляду та віросповідання 16
1.3. Гарантії права на свободу світогляду та віросповідання 21
Висновки до розділу 1 26
РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ СВІТОГЛЯДУ І ВІРОСПОВІДАННЯ 28
2.1. Поняття та ознаки релігійних організацій 28
2.2. Класифікація релігійних організацій 34
2.3. Особливості функціонування релігійних організацій в Україні 38
2.4. Взаємовідносини держави та релігійних організацій 53
2.5. Перспективи розвитку правового статусу релігійних організацій 56
Висновки до розділу 2 59
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ СВІТОГЛЯДУ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ 61
3.1.
Показать еще
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Нормативно-правові акти та законопроекти

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. − 1996, № 30. − Ст. 141.
2. Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії або переконань: Резолюція 35/55 Генеральної Асамблеї ООН від 25 листопада 1981 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_284
3. Загальна декларація прав людини: Декларація від 10 грудня 1948 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ /995_015.
4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція від 04 листопада 1950 року [Електронний ресурс]. − http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004
5. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. − Додаток до № 50. − Ст. 375.
6. Кримінальний кодекс України: Закон України від
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы