Сучасна політична антропологія
Дипломная работа Политология
Сучасна політична антропологія
Язык: Украинский
Количество страниц: (85)
Добавлено: 22 апреля
Уникальность
antiplagiatru
75%
Робота виконана у 2018 році.
Актуальність теми дослідження. Політика як фундаментальна основа суспільства, що пронизує усі аспекти суспільних відносин, завжди перебуває у фокусі уваги вчених. Вона є базовою категорією політико-антропологічного знання, тому наукова розробка самого феномену поняття політики, підходів до його вивчення, розуміння структури й механізмів владних відносин залишається актуальною дослідницькою сферою сучасної політичної науки. Антропологічний підхід до вивчення політики допомагає зрозуміти, що владні відносини сягають корінням в далеке минуле, а певні форми їх організації, що сприймалися дослідниками як архаїчні, можна відстежити і сьогодні в сучасних постколоніальних, пострадянських і постіндустріальних суспільствах.
Внаслідок динамічного розвитку політичної науки, в ракурсі уваги науковців з’являється все більше й більше нових дисциплін. Так, з середини ХХ століття увага деяких закордонних і вітчизняних вчених прикута до політичної антропології. І якщо в західній науці ця наукова
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІТИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ 6
1.1. Поняття та методологічні основи дослідження політичної антропології 6
1.2. Співвідношення сучасної політичної антропології з іншими антропологічними субдисциплінами 12
РОЗДІЛ 2. НАПРЯМКИ ТА ОБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ 22
2.1. Основні напрямки досліджень у політичній антропології 22
2.2. Роль та значення політики для політичної антропології 39
2.3. Людина, нація та народ як об’єкти дослідження політичної антропології 45
РОЗДІЛ 3. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ АНТРОПОЛОГІЇ 64
3.1. Розвиток політичної антропології в умовах глобалізації 64
3.2. Політична антропологія сучасного українського державного суспільства 69
ВИСНОВКИ 76
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 79
1. Абеле М. Политическая антропология: новые задачи, новые цели / М.Абеле // Международный журнал социальных наук. – 1998. − №20. – Т.1. – 213 с.
2. Аверкиева Ю. П. Этнография и культурная/социальная антропология на Западе / Ю. П. Аверкиева // Советская этнография. − 1971. − №5. – С.9-16
3. Амельченко Н. Міф та нація − переплетення філософського та політичного дискурсів / Н. Амельченко // Філософська думка. − 2003. − №6. – С.50-75
4. Андерсон Б. Уявлені спільноти: міркування щодо походження й поширення націоналізму / Б. Андерсон. − К., 2001. – С.220-240
5. Ачкасов В. А. Этническая идентичность в условиях общественного выбора / В. А. Ачкасов // Журнал социологии и социальной антропологии. − 1999. − №1. − Т.2. – С.45-56
6. Бауер О. Національне питання і соціал-демократія / О. Бауер. − К., 2004. – С.90-115
7. Баландьє Жорж. Політична антропологія / Жорж Баландьє. – Київ: Альтерпрес, 2002. – 252 с.
8. Біляєва А.Ю. Влада в антропологічному дискурсі / А.Ю. Біляєва // Вісник
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы