Історичний розвиток злочинності в Україні
Дипломная работа Криминология
Історичний розвиток злочинності в Україні
Язык: Украинский
Количество страниц: (89)
Добавлено: 22 апреля
Уникальность
antiplagiatru
50%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Проблема злочинності повинна бути у центрі уваги правової демократичної держави, адже саме злочинність як складний феномен знецінює життя і безпеку кожної людини, руйнує економічні, соціальні підвалини нашої держави, її інформаційну безпеку, правовий порядок. Злочинність, її сутність і природа належать до предмета науки кримінології, є важливим об’єктом дослідження у вітчизняній правовій системі. Вивчення феномену злочинності відіграє сьогодні важливу роль у правовому житті суспільства, а тому посідає значне місце в наукових дослідженнях з кримінології. Нині, у ХХІ ст., стало очевидним, що процес пізнання сутності злочинності ще триває і переживає значну кризу. Протидія злочинності залишається пріоритетним завданням для людей у всьому світі.
Сучасна наука кримінологія зіткнулася зі складним характером державно-правового будівництва у самостійній державі Україна. Із проголошенням незалежності в нашій країні відбулися суттєві соціально-політичні, правові,
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 6
1.1. Історична трансформація уявлень про злочинність в Україні 6
1.2. Основні закономірності історичного розвитку злочинності в Україні 21
1.2.1. Радянський період розвитку злочинності в Україні 21
1.2.2. Пострадянський період розвитку злочинності в Україні (1991–2000-і рр..) 30
РОЗДІЛ ІІ. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 34
2.1 Основні криміногенні детермінанти та тенденції злочинності в Україні 34
2.2. Аналіз стану злочинності в Україні на сучасному етапі 52
РОЗДІЛ ІІІ. СУЧАСНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ З ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 60
3.1. Основні напрямки та заходи політики держави з протидії злочинності: історія та сучасність 60
3.2. Значення кримінологічної політики як інструмента протидії злочинності в Україні 67
ВИСНОВКИ 77
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 81
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. − № 25. − ст.131

Спеціальна література:
3. Антонян Ю. М. О понятии профилактики преступлений / Ю. М. Антонян // Вопросы борьбы с преступностью. – М.: Юрид. лит., 1977. – Вып. 26. – С. 25.
4. Бачинин В. А. Методологические проблемы каузально-детерминационного анализа правовых реалий / В. А. Бачинин // Правоведение. – 2007. –№ 3(4). – С. 149-158.
5. Березовський А. А. Сучасні тенденції злочинності в Україні: кримінологічний аналіз / А. А. Березовський // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 46. – С. 341-346
6. Бесчастний В. М. Кримінологічний аналіз стану злочинності в Україні / В. М. Бесчастний // Підприємство, господарство і право. − №1. – 2017. – С.207-2013
7. 7-Бойко А. М. Детермінація злочинності як вид
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы