Адміністративна відповідальність як різновид юридичної відповідальності
Дипломная работа Административное право
Адміністративна відповідальність як різновид юридичної відповідальності
Язык: Украинский
Количество страниц: (114)
Добавлено: 22 апреля
Уникальность
antiplagiatru
34%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Значне підвищення активності громадян викликали необхідність у всебічному переосмисленні соціальної ролі адміністративної відповідальності, її сутності та ознак як важливого правового інституту, співвідношення з іншими видами юридичної відповідальності.
Сьогодні стан законодавства України про адміністративну відповідальність суперечливий і недосконалий, це стосується матеріальних і процесуальних норм, які встановлюють порядок і процедуру притягнення винної особи до відповідальності. Варто підкреслити, що поняття і зміст адміністративної відповідальності останнім часом привертає дедалі більшу увагу громадськості. Сьогодні адміністративна відповідальність, без сумніву, є найпоширенішим видом юридичної відповідальності в правовій системі України і одним із найбільш дієвих правових інструментів у боротьбі з наймасовішими протиправними діяннями, якими є адміністративні проступки.
Значення адміністративної відповідальності підтверджується інтенсивним
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 6
1.1. Історичний розвиток уявлень про адміністративну відповідальність в системі юридичної відповідальності 6
1.2. Соціальна природа адміністративної відповідальності як виду юридичної відповідальності 22
1.3. Правова природа адміністративної відповідальності як виду юридичної відповідальності 32
Висновки до Розділу 1 42
РОЗДІЛ 2. СПІВВІДНОШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ З ІНШИМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 43
2.1. Адміністративна відповідальність у співвідношенні з дисциплінарною відповідальністю 43
2.2. Адміністративна відповідальність у співвідношенні з цивільною відповідальністю 61
2.3. Адміністративна відповідальність у співвідношенні з кримінальною відповідальністю 70
Висновки до Розділу 2 75
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 77
Висновки до Розділу 3
Показать еще
1. Адміністративне право України. Акад. курс: підруч.: у 2 томах: Т.1. заг. частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Вид-во «Юридична думка», 2004. – 584 с.
2. Адміністративне право України / За ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2001. – 527 с.
3. Адміністративне право України: Загальна частина. Академічний курс: підручник / За заг. ред. О.М. Бандурки. – Х.: Золота миля, 2012. – 583 с.
4. Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні / Автор-упорядник О.А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.
5. Адміністративна відповідальність в Україні: навч. посіб. / За заг. ред. А.Т. Комзюка. 2-е вид., перероб. і доп. – Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. – 99 с.
6. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник / О.М.Бандурка. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 288 с.
7. Банчук О.А. Статус органів публічного обвинувачення: міжнародні стандарти, зарубіжне законодавство і пропозиції щодо реформування в Україні / За
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы