Специфіка перекладу американської поезії на прикладі творів Френка О’хари
Бакалаврская работа Лингвистика
Специфіка перекладу американської поезії на прикладі творів Френка О’хари
Язык: Украинский
Количество страниц: (45)
Добавлено: 28 января
Уникальность
etxt
81%
1.Поняття та характеристика поетичних творів
Текст являє собою систему знаків, що володіє деякими визначальними ознаками, такими як зв'язність, органічність, цілісність. Деякі дослідники виділяють також такі властивості тексту, як сприйняття, інтенціональність, завершеність, зв'язок з іншими текстами, емотивність [Beaugrande, Dressier, 2008].
На думку А. В. Горщикова, текст володіє такими властивостями, як виразність, упорядкованість або структурність, завершеність, змістовність або інформативність, співвідносність з одним із жанрів художньої або нехудожньої словесності, отграниченность і відтворюваність. Таким чином, він визначає текст як «виражене у письмовій або усній формі упорядковане і завершене словесне ціле, що містить у собі певний зміст».
І. Р. Гальперін говорить про текст як про послідовність висловлювань, яка об'єднана смисловим зв'язком, і основними властивостями якої є самостійність, цілеспрямованість, зв'язність і цільність [І.Р. Гальперін].
Художній текст, як
Показать еще
ВСТУП

Актуальність роботи. Люди переводять з незапам'ятних часів. Коли два народи живуть по сусідству, вони між собою або воюють, або торгують. У будь-якому випадку виникає потреба у перекладача, тобто людину, яка знає (хоча б трохи) мови обох народів і переводить хоча б загальний зміст висловлювань на їх мовах. Переклад, отже, є важливим засобом, що забезпечує виконання мовою його комунікативної функції в тих випадках, коли люди висловлюють свої думки на різних мовах.
Сьогодні, з розвитком технологій та Інтернету для людей стали відкриті практично всі межі. У зв'язку з цим люди стали більше цікавитися тим, що знаходиться за межами країни, в якій вони живуть. Вони намагаються більше дізнаватися про історію та культуру різних країн. Відомо, що через літературу можна багато дізнатися і про історію народу, і про його культуру. І сьогодні ми маємо оригінали творів та їх переклади у відкритому доступі.
Але іноді буває складно розібратися, чи може переклад тексту у повній мірі
Показать еще
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ.5
1.1.Поняття та характеристика поетичних творів 5
1.2.Особливості перекладу тексту 8
1.3.Проблеми при перекладі поезії 13
1.4. Поняття репрезентативності перекладу 20
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЕЗІЙ ФРЕНКА О’ХАРИ 26
2.1.Лінгвістична характеристика поезії Френка О’хари 26
2.2.Репрезентативність перекладу поезії Френка О’хари 32
ВИСНОВКИ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Арутюнова Н.Д. Теория метафоры / Н.Д. Арутюнова. - М., 2009. - 512 с.
2. Арутюнова Н.Д. Языковая метафора (синтаксис и лексика) / Н.Д. Арутюнова. - В: Лингвистика и поэтика. М., 2008. - 176 с.
3. Баранов А.Н. Предисловие редактора // Лакофф, Дж.. Джонсон, М. Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. А.Н. Баранова. - М.: Едиториал УРСС, 2004. - 121 с.
4. Большой энциклопедический словарь: электронный словар [Электронный ресурс]. – URL : http://www.vedu.ru/bigencdic/ (дата обращения 25.03.2016).
5. Вербицкая, М. В. Критерии оценки профессионального уровня переводчика // Мир перевода [Текст] / М. В. Вербицкая. – 2006. – №2(16). – 245 с.
6. Гальперин, И. Р. Очерки по стилистике английского языка [Текст] / И. Р. Гальперин. – М.: Издательство литературы на иностранных языках. – 2008. – 459 с.
7. Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования [Текст] / И. Р. Гальперин, М. : Наука, 2009. – 144 с.
8. Казакова,
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы