Судова риторика в системі вищої юридичної освіти
Стаття Юридична деонтологія
Судова риторика в системі вищої юридичної освіти
Мова: Українська
Кількість сторінок: (5)
Додано: 22 квітня
Унікальність
antiplagiatru
70%
Робота виконана у 2017 році.
Основний напрям теперішнього розвитку вищої юридичної освіти в нашій країні можна охарактеризувати як такий, що орієнтований на загальноєвропейський і світовий освітній простір, а також на відповідність національних стандартів вищої освіти до міжнародних, передусім в рамках Болонського процесу. Зважаючи на це, незаперечним залишається той факт, що вища юридична освіта і надалі буде реформуватись і вдосконалюватись, зокрема у ній будуть вводитись нові навчальні дисципліни, які забезпечать конкурентоспроможність вітчизняних правників-юристів. Проте, ще із далекого минулого, доволі вагому роль у професії юриста відігравали його мовні навики. Адже завдяки красномовству юристу-професіоналу було легше переконати своїх опонентів у правоті своєї позиції. Зважаючи на це «судова риторика» повинна і надалі посідати вагомі позиції у теперішній системі вищої юридичної освіти. Проте, беручи до уваги певні трансформації, які у ній відбуваються, певні зміни можуть очікувати і на дану
Показати ще
.
1. Артикуца Н.В. Мовно-термінологічна компетентність у професіограмі правника / Н.В. Артикуца // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2454/artykytsa_mov-termin_kompeten.pdf?sequence=1&isAllowed=y .
2. Олійник О. Б. Становлення юридичної риторики як теоретіко-прикладної спеціально-юридичної науки / О.Б. Олійник // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 3. - С. 22-26.
3. Артикуца Н.В. Нові підходи до мовної підготовки майбутніх юристів і викладачів права / Н.В. Артикуца // Право України. - 1997.- №12. - С.58-61.
4. Артикуца Н.В. Інноваційна методика викладання дисциплін у вищій юридичній освіті / Н.В. Артикуца // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2424/Artikutsa_Inov.pdf?sequence=1
5. Насілєнко Л. Професійна підготовка майбутніх юристів на основі компетентнісного підходу (з досвіду роботи Університету сучасних знань) / Л. Насілєнко // Освіта дорослих: теорія,
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи