Мова кримінального процесуального судочинства
Реферат Кримінальний процес
Мова кримінального процесуального судочинства
Мова: Українська
Кількість сторінок: (23)
Додано: 23 травня
Робота виконана у 2017 році.

Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
.
ВСТУП
1. Поняття, ознаки та значення засад кримінального судочинства
2. Державна мова у кримінальному провадженні
3. Права осіб, які не володіють державною мовою у кримінальному провадженні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та матеріали правозастосовної практики:
1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 // Офіційний вісник України. – 2012. − №37. – Ст. 11.
3. Про засади державної мовною політики: Закон України від 03.07.2012 // Офіційний вісник України. – 2012. − №61. – Ст. 9.
4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – №31. – Ст. 7.
5. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року №10-рп/99 у справі за кон¬ституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень стат¬ті 10 Конституції України щодо застосування дер¬жавної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у на¬вчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови)
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи