Ліцензування господарської діяльності
Реферат Господарське право
Ліцензування господарської діяльності
Мова: Українська
Кількість сторінок: (14)
Додано: 27 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
50%
Робота виконана у 2018 році.
Розвиток ринкової економіки вимагає від держави забезпечення балансу приватних інтересів підприємців та публічного інтересу суспільства, який полягає насамперед у захисті прав та інтересів споживачів результатів господарської діяльності. Зазначене змушує державу вдаватися до використання регулюючих засобів, одним із найбільш ефективних серед яких є ліцензування господарської діяльності. Враховуючи недовгу історію використання в Україні такого інструменту, як ліцензування господарської діяльності, очевидною є необхідність напрацювання відповідного понятійного апарату для забезпечення потреб як законодавчої, так і правозастосовчої діяльності. Натепер єдиного розуміння поняття та сутності ліцензування господарської діяльності не розроблено, що призводить як до недосконалості чинного законодавства, так і до відсутності сталих наукових підходів до питання ліцензування господарської діяльності.
Цілями ліцензування є забезпечення реалізації конституційного права на підприємницьку
Показати ще
ВСТУП 3
1. Законодавче поняття ліцензування і його спільні та відмінні риси з безліцензійною діяльністю 4
2. Загальна характеристика ліцензування господарської діяльності в Україні 6
3. Порядок оскарження процедури відмови в ліцензуванні 8
ВИСНОВКИ 13
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14
1. Авер’янова Є. Поняття ліцензування господарської діяльності / Є. Авер’янова // Господарське право і процес. – 2017. − №11. – С.59-63
2. Господарський кодекс України: Закон України від16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст.303.
3. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 2 березня 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2015. − №23. – Ст. 35.
4. Конституція України: прийнята на пʼятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. − №51. – Ст. 1122.
6. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. − №25. – Ст.131.
7. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 32.
8. Регламент Експертно-апеляційної
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи