Договір Купівлі-продажу
Реферат Цивільне право
Договір Купівлі-продажу
Мова: Українська
Кількість сторінок: (18)
Додано: 27 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
15%
Робота виконана у 2017 році.
Детальне дослідження проблем правового регулювання договору купівлі-продажу дасть можливість покращити праворозуміння складних договірних моделей, забезпечити захист та охорону не тільки цивільних, а й господарських прав осіб, покращити ефективність цивільного обороту в умовах ринкової економіки. У складній структурі механізму правового регулювання економічного обороту договір купівлі-продажу, як гнучка та універсальна форма опосередковування матеріально-грошових відносин, займає особливе місце в системі договорів.
Важливість договору купівлі-продажу підкреслюється і тим, що розділ 3 Цивільного Кодексу України (далі − ЦК України), який покликаний врегульовувати окремі види зобов'язань розпочинається саме з норм які визначають відносини купівлі-продажу. Глава 54 «Купівля-продаж» ЦК України побудована за принципом «від загального до конкретного». Тобто, у першому параграфі глави містяться норми які визначають загальні положення купівлі-продажу, а наступні параграфи глави
Показати ще
ВСТУП 3
1. Поняття цивільно-правового договору 4
2. Поняття договору купівлі-продажу 6
3. Види договорів купівлі-продажу 7
4. Права та обов’язки сторін договору купівлі-продажу 11
5. Відповідальність сторін за порушення умов договору купівлі-продажу 13
ВИСНОВКИ 16
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від28.06.1996// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Цивільний кодекс України №435-ІV від16.01.2003// Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356

Наукова література:
3. Бичкова С.С. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання. Підручник / С.С.Бичкова. − Київ-2014. − 390 с.
4. Вавженчук С.Я. Договір купівлі-продажу : класична доктрина та проблеми українського цивільного права / С.Я. Вавженчук // Юридичний вісник. – 2010. – № 4(17). – С. 73-76.
5. Доліненко Л. О. Цивільне право України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Доліненко, С. О. Сарновська. — К.: МАУП, 2005. — 384 с.
6. Ільченко Г. Співвідношення понять «цивільний договір» та «господарський договір» / Г. Ільченко // Підприємство, господарство і право. – 2017. − №2. – С.20-23
7. Луць В.До питання про сутність і зміст цивільно-правового договору/ В. Луць
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи