Окремі питання адміністративного процесу
Реферат Адміністративне право
Окремі питання адміністративного процесу
Мова: Українська
Кількість сторінок: (21)
Додано: 27 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
30%
Робота виконана у 2017 році з адміністративного процесу.
Структура роботи обумовлена її змістом, метою та завданнями дослідження. Дана робота складається із вступу, трьох пунктів присвячених дослідженню даної теми, висновків та списку використаних джерел (який містить 15 позицій). Загальний обсяг роботи становить 21 сторінку.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Адміністративне процесуальне право є доволі вагомою галуззю, яка регламентує значне коло суспільних відносин, зокрема пов’язаних із захистом прав і свобод фізичних і юридичних осіб у публічних відносинах. Зважаючи на її важливість, протягом останнього періоду з боку науковців спостерігається значний інтерес до таких питань, як: взаємодія адміністративного процесуального права з іншими галузями права, поняття та правова основа виконавчого провадження, а також принципи здійснення правосуддя у адміністративних судах. Варто зазначити, що протягом останнього періоду у даній сфері постійно змінюється законодавство: зокрема у 2016 році були внесені зміни в Конституцію Україні щодо здійснення
Показати ще
ВСТУП 3
1. Взаємодія адміністративного процесуального права з іншими галузями права 5
2. Поняття та правова основа виконавчого провадження 7
3. Принципи здійснення правосуддя у адміністративних судах 13
ВИСНОВКИ 19
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 20
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Iнтер, 2008. – 496 с.
3. Цивільний кодекс України від16 січня 2003 року №435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року №8073-X // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
6. Про виконавче провадження: Закон України від 2 червня 2016 року №1404-VIII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
7. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів: Закон України від 2 червня 2016 року №1403-VIII // [Електронний ресурс]. – Режим
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи