Нормативно-правові засади, організації та функції органів виконання кримінальних покарань в Радянській Україні в 1919 - 1960 рр.
Магістерська робота Історія України
Нормативно-правові засади, організації та функції органів виконання кримінальних покарань в Радянській Україні в 1919 - 1960 рр.
Мова: Українська
Кількість сторінок: (114)
Додано: 22 квітня
Унікальність
antiplagiatru
75%
Робота виконана у 2016 році.
Предмет: Історія держави і права України.
Актуальність теми дослідження. З проголошенням незалежності, Україна взяла курс на побудову громадянського суспільства і правової держави. Проте формування нового економічного базису, бурхливий сплеск неконтрольованого ринку, соціальна і правова незахищеність українських громадян стали благодатним ґрунтом для розквіту злочинності, яка набуває якісно нових, не відомих раніше форм. Тому сьогодні зростає роль спеціальних органів держави, діяльність яких цілком спрямована на боротьбу зі злочинністю. У системі цих органів особливе місце займають органи, які виконують кримінальні покарання.
У системі прав людини й громадянина та їх гарантій важливе місце, зокрема, посідає захист соціально-людських цінностей у галузі виконання кримінальних покарань. Одним із вирішальних факторів успіху на цьому шляху має стати докорінна зміна існуючих соціально-правових відносин між громадянином і державою. Вказані процеси потребують продовження і поглиблення реформи організаційно-правових засад діяльності
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІВ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 6
1.1. Історіографія та джерельна база 6
1.2. Історичний розвиток радянської пенітенціарної системи 19
РОЗДІЛ 2. ОРГАНИ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ У ПРОЦЕСАХ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ ПЕРЕБУДОВИ 40
2.1. Завдання органів виконання покарань у боротьбі з українським національно-визвольним рухом 40
2.2. Характеристика місць позбавлення волі в радянському кримінальному процесі 49
РОЗДІЛ 3. РАДЯНСЬКІ ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ЯК СКЛАДОВА КАРАЛЬНО-РЕПРЕСИВНОГО АПАРАТУ 55
3.1. Нормативно-правове регулювання діяльності радянських пенітенціарних установ та режиму утримання арештованих і засуджених до позбавлення волі 55
3.2. Кадрове забезпечення органів і установ виконання покарань 80
ВИСНОВКИ 97
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 103
НЕОПУБЛІКОВАНІ АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1. Доклады, обзоры и справки о работе следователей области за август–декабрь 1944 г. / ДАЛО. – Ф. Р-239. – Оп. 2. – Спр. 1. – Арк. 1–54.
2. Обзоры и основные показатели работы следователей области за 1945 год / ДАЛО. – Ф-239. – Оп. 2. – Спр. 28. – Арк. 1–27.

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
3. Прокуратура Тернопільської області / ДАТО. – Ф. Р-8. – Оп. 3. – Спр. 90. – Арк. 1–89.

ГАЛУЗЕВИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
4. Директива МГБ СССР от 2 декабря 1946 г. № 79 «О порядке представления донесений о происшествиях в тюрьмах и тюремных камерах МГБ–УМГБ / ГДА СБУ. – Ф. 9. – Спр. 16. – Арк. 252–255.
5. Инструкция № 034 от 9 июня 1941 г. «О порядке ареста сотрудников НКВД и содержания арестованных в камере административно-арестованных» / ГДА СБУ. – Ф. 9. – Спр. 39. – Арк. 42–50.
6. Инструкция № 40/42 от 15 марта 1945 г. «О указании начальникам УНКВД краев и областей, начальникам ИТЛ НКВД» /
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи