Процесуальна співучасть у цивільному процесі
Магістерська робота Цивільний процес
Процесуальна співучасть у цивільному процесі
Мова: Українська
Кількість сторінок: (69)
Додано: 31 травня
Робота виконана у 2015 році.
Актуальність теми дослідження. Розвиток суспільства на сьогоднішній день супроводжується і розвитком галузей виробництва, відносин у сфері майна, а також немайнових відносин, у тому числі за допомогою збільшення кількості їх учасників. При виході поведінки суб'єктів за рамки, встановлені законом, виникають конфлікти, які часто не можуть бути врегульовані без втручання держави. За таких умов зростає роль судів у якнайшвидшому та ефективному врегулюванні дисбалансу в різних сферах правовідносин. У зв'язку з цим виникає необхідність у зміцненні правової бази, ретельному опрацюванні цивільного процесуального законодавства, правильному його тлумаченні, що в сукупності є основою здійснення правосуддя. Суд як державний орган, наділений повноваженнями щодо здійснення правосуддя, покликаний усунути спірність матеріальних правовідносин. Важливою гарантією права на судовий захист при цьому є правильне визначення процесуального статусу кожної потенційно зацікавленої особи.
Інститут цивільної
Показати ще
Вступ 2
1. Теоретичні аспекти цивільної процесуальної співучасті 6
1.1. Поняття та ознаки цивільної процесуальної співучасті. 6
1.2. Види та форми процесуальної співучасті у цивільному судочинстві. 15
2. Процесуальні аспекти співучасті у цивільному судочинстві. 27
2.1. Підстави виникнення та існування співучасті у цивільному судочинстві. 27
2.2 Правовий статус співучасників у цивільному судочинстві. 31
2.3. Наслідки застосування інституту співучасті у цивільному процесі. 41
3. Проблеми правого регулювання співучасті та шляхи їх вирішення. 45
3.1. Інститут цивільної процесуальної співучасті у зарубіжних країнах: порівняльний аспект. 45
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення інституту цивільної процесуальної співучасті в Україні. 51
Висновки 54
Перелік використаних джерел: 60
1. Абанина А. Ю Процессуальное соучастие в гражданском судопроизводстве :автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук 12.00.15 - гражданский процесс, арбитражный процесс /А. Ю. Абанина ;Науч. рук. Н. А. Громошина. -М.,2011. -27 с.
2. Абова Т.Е. Соучастие в советском гражданском процессе : автореф. дис. канд. юрид . наук / Т.Е. Абова. - М, 1952. - 16 с.
3. Аболонин Г. О. Гражданское процессуальное право США: Монография. – М.: Wolters Kluwer, 2010. – 432 с.
4. Андрушко А.В. Цивільний процес [Электрон. ресурс]: навч. посібник / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І.Угриновська.– Режим доступу: http://radnuk.info/pidrychnuku/tsuvil-pro/267-biloysov/4100-s-2--.html
5. Андрушко А.В. Цивільний процес [Электрон. ресурс]: навч. посібник. / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – К.: Прецедент, 2005. – 172 с.– Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/view/4668/40/
6. Васильєв С. В. Цивільний процес
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи