Процесуально-правовий статус третіх осіб в адміністративному процесі
Магістерська робота Адміністративне право
Процесуально-правовий статус третіх осіб в адміністративному процесі
Мова: Українська
Кількість сторінок: (112)
Додано: 29 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
30%
Робота виконана у 2017 році.
.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕТІХ ОСІБ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 6
1.1. Учасники адміністративного процесу та їх процесуальна правосубʼєктність 6
1.2. Юридична природа третіх осіб 22
1.3. Сутність та зміст процесуально-правового статусу третіх осіб 27
1.4. Спільні та відмінні риси статусу третіх осіб в адміністративному процесі в України та зарубіжних країн адміністративно-судової (німецької) моделі адміністративної юстиції 48
Висновок до Розділу 1 57
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ТРЕТІХ ОСІБ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 58
2.1. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору 58
2.2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору 62
Висновок до Розділу 2 69
РОЗДІЛ 3. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ ТРЕТІХ ОСІБ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 70
3.1. Права третіх осіб 70
3.2. Обовʼязки третіх осіб 78
3.3. Правовий статус представника третіх осіб 86
3.4. Відповідальність третіх осіб та представника третіх осіб в адміністративному
Показати ще
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кодекс адміністративного судочинства України №2747-IV від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №35-36, 37. – стор.1358. – ст.446
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення №8073-X від 07.12.1984 // Відомості Верховної Ради України. – 1984. − №51. – ст.1122
4. Цивільний процесуальний кодекс України №1618-IV від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. − №40; №40-42. − стор.1530. – ст.492

Спеціальна література:
5. Авер’янов В.Б. Актуальні завдання створення нового законодавства про державну службу в Україні / В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко // Юридичний журнал. – 2005. – № 8. – С. 53–55
6. Адміністративна відповідальність за прояв неповаги до суду / Закон і бізнес [Електронний ресурс]. – Режим доступу
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи