Текстотворчі займенники у творах Шевченка та Лесі Українки
Курсова робота Українська література
Текстотворчі займенники у творах Шевченка та Лесі Українки
Мова: Українська
Кількість сторінок: (33)
Додано: 26 січня
Унікальність
etxt
75%
Розділ I.
Теоретичні аспекти займенникових слів

1.1 Місце займенника в системі частин мови
Проблема займенників – одна з найбільш складних проблем граматики. Вченими-лінгвістами по-різному розглядається статус займенникових слів, питання про їх місце в системі частин мови, про обсяг цього класу слів.
До займенників відносяться слова, які, не називаючи предметів або ознак, вказують на них. Конкретне лексичне значення займенника отримують тільки в контексті.
За своїми семантико-морфологічними ознаками займенники співвідносяться з іменниками, прикметниками і числівниками.
Так як граматичні значення займенників різнорідні, багато дослідників відмовляють займенникам в статусі окремої частини мови, розподіляючи їх серед іменників, прикметників, числівників і говірок [7, c.190].
Велика частина займенників злилася з категоріями прикметників, прислівників. Близькість до іменників не могла стерти у цих слів граматичних своєрідностей, властивих особливому класу займенників. За винятком
Показати ще
Вступ

Як відомо, виділення частин мови в складі мови відноситься до основних проблем лінгвістики, тому цій проблемі приділяється велика увага в роботах загальнолінгвістичного характеру. Не вдаючись докладно в історію питання, відзначимо, що в цілому проблема частин мови, хоча і є однією з найбільш розроблених в сучасному мовознавстві, все ще залишається актуальною. І незважаючи на багатовікову історію, щодо ряду питань все ще є чимало неясного і спірний. Зокрема, недостатньо вивчені їх номінативні особливості. У той час як дослідження природи позначення фактів об'єктивної дійсності словами різних частин мови представляється важливим і необхідним як для уточнення деяких положень теорії номінації, так і для розуміння специфічних особливостей лексико-граматичної системи мови в цілому.
Займенники привертають пильну увагу дослідників. Їм присвячено безліч цікавих робіт, як невеликих статей, так і фундаментальних досліджень. Однак в лінгвістиці не припиняються суперечки про властивості
Показати ще
Текстотворчі займенники у творах Шевченка та Лесі Українки
ЗМІСТ
Вступ 3
Розділ I Теоретичні аспекти займенникових слів 5
1.1 Місце займенника в системі частин мови 5
1.2 Морфологічна характеристика займенників 9
1.3 Синтаксична роль займенників 11
Розділ II Роль займенників у творчій спадщині Шевченка та Лесі Українки 15
2.1 Синтаксичні функції займенників у творах Шевченка та Лесі Українки 15
2.2.Стилістична роль займенників у творах Шевченка та Лесі Українки 21
2.3. Специфіка займенникової реалізації текстових категорій у поезії Тараса Шевченка та Лесі Українки 27
Висновки 32
Список використаних джерел 33
Список використаних джерел

1. Бевзенко С.П. Сучасна українська мова. Синтаксис: Навч. посіб. / С.П. Бевзенко, Л.П. Литвин, Г.В. Семеренко. - К.: Вища шк., 2003. - 270 с.
2. Безпояско О.К. Граматика української мови: Морфологія / О.К. Безпояско, К.Г. Городенська, В.М. Русанівський - К.: Либідь., 2014. – 339 с.
3. Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови: Академ. граматика укр. мови / І. Р. Вихованець, К.Г. Городенська. - К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2014. - 400 с.
4. Вихованець І. Р. Граматика української мови / І. Р. Вихованець, К.Г. Городенська, А.П. Грищенко. - К.: Рад. шк., 2010. - 209 с.
5. Горпинич В.О. Морфологія української мови: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.О. Горпинич. - К.: ВЦ «Академія», 2004. - 339 с.
6. Драч І. Ф. Дорога Миколи Хвильового; Хвильвий М.Г. Сині етюди: Новели, оповідання, етюди / Упоряд. та передм. І. Ф. Драча. - К.: Рад. письменник, 2009. - 512 с.
7. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи