Дія засади законності під час досудового розслідування
Курсова робота Кримінальний процес
Дія засади законності під час досудового розслідування
Мова: Українська
Кількість сторінок: (38)
Додано: 11 червня
Робота виконана у 2018 році.
Актуальність теми дослідження. Станом на сьогодні кримінальний процес є однією із найважливіших сфер суспільних відносин, яка регламентує діяльність великої кількості органів та осіб під час здійснення кримінального провадження. Надзвичайно важливим елементом кримінального процесу України є його засади, на яких він ґрунтується. Саме за рахунок реалізації даних засад при здійсненні кримінального провадження можна говорити про його якість та ефективність. Крім того, фактично у даних засадах кримінального провадження знаходять втілення історичні традиції відповідної правової системи, її досягнення, рівень розвитку захисту прав і свобод людини і громадянина, тощо. Тобто завдяки відповідним засадам кримінального провадження та їх втілення під час його реалізації можна зробити висновок наскільки наше кримінально-процесуальне законодавство та діяльність відповідних органів відповідають світовим демократичним стандартам у даній сфері. При цьому, особливо важливими питанням у дослідженні засад
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСАДИ ЗАКОННОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 6
1.1. Поняття та система засад (принципів) у кримінальному провадженні 6
1.2. Місце засади законності у системі принципів кримінального провадження 13
Висновки до розділу 1 16
РОЗДІЛ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЇ ЗАСАДИ ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 17
2.1. Суть і значення стадії досудового розслідування та її місце у системі стадій кримінального провадження 17
2.2. Судовий контроль за забезпеченням законності під час досудового розслідування 20
2.3. Прокурорський нагляд як засіб забезпеченням законності під час досудового розслідування 24
2.4. Залучення понятих до проведення слідчих (розшукових) дій для забезпеченням законності 28
Висновки до розділу 2 31
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кримінальний процесуальний кодекс України №4651-VI від 13.04.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2013. − № 9-10. − стор.474. – ст.88

Наукова література:
3. Азаров Ю. І. Забезпечення участі понятих у кримінальному процесі в контексті дотримання принципу законності / Ю. І. Азаров // Митна справа. − 2014. − № 6(2.2). − С.480-485
4. Актуальні питання кримінального процесу України / Є.М. Блажівський, І.М. Козьяков, О.М. Толочко. − К.: Центр учбової літератури, 2013. − 304 с.
5. Багнюк Г.І. Поняття та значення засад кримінального провадження / Г. І. Багнюк // Право і суспільство. − 2015. − № 6(2). − С.169-174.
6. Булейко О. Л. Участь понятих у кримінальному процесі: [моногр.] / Булейко О. Л. − К.: КНТ, 2010. − 168 с.
7. Галаган О. І. Поняття та система засад (принципів) кримінального провадження / О. І. Галаган, Д. П. Письменний //
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи