Система стадій кримінального процесу
Курсова робота Кримінальний процес
Система стадій кримінального процесу
Мова: Українська
Кількість сторінок: (37)
Додано: 27 травня
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження полягає у необхідності вивчення структури кримінального процесу як інституту права в сучасних умовах розвитку кримінального права та судочинства.
Кримінальний процес – це складне та багатогранне поняття, яке науковці розуміють і тлумачать по-різному і, як наслідок, надають йому різне змістове навантаження.
У науці кримінальний процес традиційно розглядається як діяльність.
Кримінальний процес – це врегульована нормами кримінального процесуального законодавства діяльність сторін, суду та інших учасників кримінального провадження, спрямована на вирішення його завдань.
Кримінальний процес, як і будь-який інший юридичний процес, є впорядкованою правовою діяльністю, що складається з певних дій правового характеру, які у своїй сукупності утворюють певні процедури, що характеризується провадженнями та стадіями.
Загальне кримінальне провадження здійснюється в певній послідовності, розвивається і протікає за певними етапами, які йменуються стадіями. Кожна зі
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 5
1.1. Підходи до розуміння системи кримінального процесу та його внутрішньої структури 5
1.2. Стадія, як елемент системи кримінального процесу: історичні витоки поділу кримінального процесу на стадії, їх ознаки 12
РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Характеристика окремих стадій кримінального процесу 17
2.2. Процесуальні провадження, як елемент системи кримінального процесу 24
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кримінальний процесуальний кодекс України №4651-VI від 13.04.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2013. − № 9-10. − стор.474. – ст.88
3. Бабаєва О.В. Підготовче провадження, як самостійна стадія в системі кримінального судочинства України / О.В. Бабаєва //Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – №12. – С.126-132
4. Барабаш Т.М. Проблемні питання етапності досудового розслідування в кримінальному провадженні України / Т.М. Барабаш // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013.– №5.– С.115-119
5. Белоносов В. Критерии допустимости аналогии в уголовном процессе /В. Белоносов // Государство и право. – 2011. – № 7. – С.65-69
6. Волколуп О.В. Система уголовного судопроизводства и проблемы её совершенствования / О.В. Волколуп. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 267 с.
7. Демченко В., Стратонов В.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи