Система засад кримінального процесу
Курсова робота Кримінальний процес
Система засад кримінального процесу
Мова: Українська
Кількість сторінок: (39)
Додано: 27 травня
Робота виконана у 2017 році.

Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 5
1.1 Поняття засад кримінального процесу 5
1.2 Особливості та значення засад кримінального провадження 9
1.3 Онтологія системи засад кримінального процесу 11
РОЗДІЛ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 15
2.1 Класифікація системи засад кримінального процесу 15
2.2 Загальна характеристика окремих засад кримінального провадження 19
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
Нормативно-правові акти та матеріали правозастосовної практики:
1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
3. Про засади державної мовною політики: Закон України від 3 липня 2012 року № 5029-VI // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5029-17 .
4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 .
5. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року №10-рп/99 у справі за кон¬ституційними поданнями 51 народного
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи