Рівність перед законом і судом як засада кримінального провадження
Курсова робота Кримінальний процес
Рівність перед законом і судом як засада кримінального провадження
Мова: Українська
Кількість сторінок: (30)
Додано: 27 травня
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. У будь-якій правовій державі, де людина виступає найвищою соціальною цінністю, напрацювання реальних, оптимальних механізмів реалізації нею своїх конституційних прав належних до пріоритетних напрямків державної правової політики.
Одним з найважливіших аспектів у виконанні за¬вдання щодо забезпечення прав та законних інтересів громадян є питання про систему засад кримінального провадження. Бо саме у сфері кримінального судочин-ства, де має місце застосування різних заходів дер¬жавного примусу і де особливо обмежуються права та свободи осіб, залучених у сферу кримінального процесу, питання охорони прав і законних інтересів учасників кримінального провадження набуває осо¬бливого значення.
Прийнятий у 2012 році Кримінальний процесуальний кодекс (далі − КПК) вирішив цілий ряд гострих питань, які не давали спокою правозахисникам з причини наявності бажання відшукати найоптимальніші шляхи приведення українського судочинства до належного порядку, за якого із
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 5
1.1. Поняття та значення засад кримінального провадження 5
1.2. Система засад кримінального провадження 9
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНОСТІ ПЕРЕД ЗАКОНОМ І СУДОМ ЯК ЗАСАДА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 16
2.1. Становлення і розвиток засади рівності перед законом і судом у кримінальному провадженні 16
2.2. Конституційне та міжнародно-правове закріплення принципу рівності перед законом і судом 20
2.3. Поняття принципу рівності перед законом і судом у кримінальному процесуальному законодавстві 24
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кримінальний процесуальний кодекс України №4651-VI від 13.04.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2013. − № 9-10. − стор.474. – ст.88

Спеціальна література:
3. Альперт С.А. Уголовно-процессуальный кодеке Укра¬инской ССР: Науч-практ. комментарий. − Политиздат Украи¬ны, 1974 − 542 с.
4. Багнюк Г. І. Поняття та значення засад кримінального провадження / Г. І. Багнюк // Право і суспільство. − 2015. − № 6(2). − С.169-174
5. Белковец Л.П., Белковец В.В. История государства и права России: [курс лекцій]. − Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2000. − 216 с.
6. Блажівський Є. М. Актуальні питання кримінального процесу України: навч. посіб. / [Є.М. Блажівський, І.М. Козьяков, О.М. Толочко, С.С. Мірошниченко, Г.П. Власова та ін.]; за заг. ред. Є.М. Блажівського. – К.: Національна академія прокуратури України; Центр учбової
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи