Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння загальна характеристика
Курсова робота Кримінальне право
Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння загальна характеристика
Мова: Українська
Кількість сторінок: (38)
Додано: 13 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
10%
Робота виконана у 2017 році.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Правове значення обставин що виключають злочинність діяння полягає в тому, що вони: чітко розрізняють злочинний прояв від правомірного діяння, яке схоже на нього, а, отже, забезпечують законність і справедливість рішення відносно поведінки конкретної особи, що далеко не завжди є очевидним; сприяють підвищенню правової активності та правової свідомості громадян і службових осіб, які потребують законодавчих гарантій своєї захищеності в разі нанесення ними шкоди при здійсненні свого права або виконання службових чи громадських обов’язків; мають важливе профілактичне значення.
Такі обставини випливають із конституційних положень, відповідно до яких людина, її життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
Актуальність теми даної роботи обумовлена необхідністю підвищення рівня правової культури населення, значна частина якого бачить в
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТАВИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ 6
1.1. Поняття та ознаки обставин, що виключають злочинність діяння 6
1.2. Обставини, що виключають злочинність діяння як конституційне право на самозахист 9
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ОБСТАВИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ 14
2.1. Поняття та умови правомірності необхідної та уявної оборони 14
2.2. Умови правомірності спричинення шкоди при затриманні особи, що вчинила злочин 17
2.3. Крайня необхідність та умови її правомірності 20
2.4. Поняття фізичного або психічного примусу у кримінальному праві 23
2.5. Виконання наказу або розпорядження як обставина що виключає злочинність діяння 24
2.6. Правовий аналіз діяння, що пов’язане з ризиком 27
2.7. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації 29
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДЖЕРЕЛА:
1. Конституція України №254к/96-ВР від28.06.1996// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. − № 25. − ст.131

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:
3. Баулин Ю. В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния [Текст] / Ю.В. Баулин − Х.: Основа, 2007. − 360 с.
4. Бабурин В. В. Крайняя необходимость и обоснованный риск: проблемы разграничения // Научный вест ник Омской академии МВД России. – 2007. – № 1 (25). – С. 14-18
5. Блинська С. Г. Обставини, що виключають злочинність діяння в зарубіжному та українському законодавствах [Текст] / С.Г.Блинська // Міліція України. − 2008. − № 6. − С.21-23
6. Бушуєв Г. В. Обставини, що виключають злочинність діяння. Лекція. Українська академія внутрішніх справ [Текст] / В.П.Діденко − К., 2003. − 75 с.
7. Гориславський К. О. Право людини на самозахист життя
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи