Види співучасників
Курсова робота Кримінальне право
Види співучасників
Мова: Українська
Кількість сторінок: (31)
Додано: 13 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
40%
Робота виконана у 2016 році.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Співучасть завжди придає злочину більшої суспільної небезпеки, адже спільні, злагоджені злочинні дії, організовані і керовані, в більшості випадків, значно підвищують ефективність дій, спрямованих на досягнення злочинного результату. Злочинна діяльність при співучасті являє собою найнебезпечніший вид злочинної діяльності, що проявляється в обміркованих, різноманітних, багатогранних діях декількох осіб, і обумовлюється певними особистими властивостями кожного із співучасників злочину. У зв’язку із цим потребує особливої уваги дослідження загальних проблем співучасті, її ознак, форм і видів співучасників, що послужить базою для аналізу більш детальних аспектів даної проблеми. Одним із актуальних завдань, що стоять перед юридичною наукою і практикою, є розробка і здійснення більш ефективних засобів боротьби з правопорушеннями і їх крайнім проявом – злочинністю.

Теоретичною базою наукової роботи стали праці вчених та науковців кримінального права,
Показати ще
ВСТУП 3
1. Загальна характеристика окремих видів співучасників 5
2. Об’єктивні ознаки співучасті у злочині 13
3. Суб’єктивні ознаки співучасті у злочині 15
4. Досвід відображення співучасті в теорії та законодавстві зарубіжних держав 18
5. Специфіка кримінальної відповідальності окремих видів співучасників 21
ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28
1. Aбaкумoвa Ю.В. Види cпiвучacникiв злoчину / Ю.В. Aбaкумoвa // Нaшe прaвo. – 2012. – №3. – Ч. 2. – C.87-95
2. Aбaкумoвa Ю.В. Вiдпoвiдaльнicть cпiвучacникiв зa кримiнaльним зaкoнoдaвcтвoм Укрaїни тa iнoзeмних дeржaв / Ю.В. Aбaкумoвa // Прaвo i бeзпeкa. – 2012. – № 4. – C.117-121
3. Абакумова Ю.В. Проблеми визначення ознак співучасті в теорії сучасного кримінального права / Ю.В. Абакумова // Держава та регіони. Серія: Право. – 2011. – №.4. – С.113-119
4. Абакумова Ю. В. Теорія співучасті в кримінальному праві України : автореф. дис ... д-ра юрид. наук / Ю. В. Абакумова . – Запоріжжя, 2013 . – 40 с.
5. Aнoхiнa Л.C. Прoблeми клacифiкaцiї фoрм cпiвучacтi у злoчинi // Фoрум прaвa. – 2008. -№ 1. – C.23-27
6. Бaулiн Ю.В., Бoриcoв В.I., Тютюгiн В.I. Кримiнaльний кoдeкc Укрaїни. Нaукoвo-прaктичний кoмeнтaр. – 5-тe вид., дoпoв. – Х.: Прaвo, 2013. – 376 c.
...
37. Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи