Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення
Курсова робота Кримінальне право
Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення
Мова: Українська
Кількість сторінок: (35)
Додано: 7 листопада 2019
Унікальність
antiplagiatru
60%
Робота виконана у 2017 році.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Новели (серед яких найбільше сумнівів і суперечок як у правозастосовних органів, так і у науковців викликала стаття, що передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення) потребують наукових досліджень, роз’яснень і переосмислення усталених правозастосовною практикою поглядів з урахуванням міжнародних стандартів і досвіду зарубіжних країн.
Однією з таких новел Кримінального кодексу України (далі – КК України) є передбачення окремого злочину – незаконного збагачення. Проте для належного практичного застосування норм про незаконне збагачення при розслідуванні таких фактів необхідне здійснення наукової розробки проблем кримінально-правової кваліфікації набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передачі нею таких активів будь-якій іншій особі.
Передбачення такого злочину в сфері
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ 5
1.1. Історичні аспекти кримінальної відповідальності за незаконне збагачення в Україні 5
1.2. Досвід кримінальної відповідальності за незаконне збагачення в зарубіжних країнах 10
РОЗДІЛ 2. ОБ'ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ 17
2.1. Об’єкт та об’єктивна сторона незаконного збагачення 17
2.2. Суб’єкт та суб’єктивна сторона незаконного збагачення 21
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ 25
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. − № 25. − ст.131

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:

3. Гарбазей Д.О. Незаконне збагачення: міжнародно-правовий аспект II Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету, серія Юриспруденція, випускб-1 том 2, Од.: − 2013. − С.212-217
4. Гузоватий О.І. Кримінально-правова характеристика об’єктивної сторони незаконного збагачення в контексті нових антикорупційних законів. / О. І. Гузоватий // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – №12. – С.106-113
5. Денега О. П. Кримінально-правова кваліфікація незаконного збагачення: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / О. П. Денега; Національна академія прокуратури України. – К., 2015. – 194 с
6. Другий раунд моніторингу. Україна. Звіт моніторингу // ОЄСР Антикорупційна мережа для країн Східної Європи та
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи