Кримінально-правова характеристика перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу
Курсова робота Кримінальне право
Кримінально-правова характеристика перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу
Мова: Українська
Кількість сторінок: (35)
Додано: 5 травня
Робота виконана у 2018 році.
Актуальність теми дослідження. Згідно ст. 19 Конституції України органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові (службові) особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, Ці конституційні приписи поширюються на всіх без винятку службових осіб, незалежно від того, чи є вони представниками законодавчої, виконавчої або судової гілок влади, виконують свої службові функції в державному апараті, органах місцевого самоврядування чи в громадських об’єднаннях, здійснюють службову діяльність в юридичних особах публічного чи приватного права. Не має також значення рівень службового становища особи (звання, ранг, чин, кваліфікаційний клас), відомча чи галузева приналежність підприємства, організації, установи, сфера їх діяльності, організаційно-правова форма і форма власності, на підставі яких вони створені та функціонують. Виконання службовими особами своїх службових обов’язків на підставі, в межах і в
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОБʼЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАЦІВНИКОМ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ 6
1.1. Об’єкт складу злочину 6
1.2. Об’єктивна сторона складу злочину 10
РОЗДІЛ 2. СУБʼЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАЦІВНИКОМ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ 17
2.1. Суб’єкт складу злочину 17
2.2. Суб’єктивна сторона складу злочину 21
РОЗДІЛ 3. КВАЛІФІКУЮЧІ ТА ОСОБЛИВО КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАЦІВНИКОМ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ 27
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. − № 25. − ст.131

Наукова література:
3. Александров Ю.В., Клименко В.А. Кримінальне право України: Загальна частина: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В.Александров, В.А. Клименко. – К.: МАУП, 2004. – 328 с.
4. Андрушко П.П. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристика: навч. посібн. / П.П. Андрушко, А.А. Стрижевська. – К.: Юрисконсульт, 2006. – 342 с.
5. Бандурка О. І. Співвідношення родового та безпосереднього об’єктів злочину / О. І. Бандурка // Вісник Національного ун-ту внутрішніх справ. − 2005. − Вип. 29. − С. 108-113.
6. Бублик Г.В. Делегування повноважень місцевими органами влади: організаційно-правовий аспект: дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.07 / Бублик Галина Василівна. – К.: Національна академія
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи