Кримінальне право як галузь права
Курсова робота Кримінальне право
Кримінальне право як галузь права
Мова: Українська
Кількість сторінок: (36)
Додано: 5 травня
Робота виконана у 2018 році.
Актуальність теми дослідження. Як показує історія людства, постійним супутником, що супроводжує людство при його існуванні та розвитку, є злочинність. Поглянувши на останні століття, можемо побачити, що у переважній більшості країн спостерігається значне зростання рівня найбільш небезпечних злочинів.
Подібна ситуація простежується і в Україні, де відмічено зростання злочинності, особливо організованої, насильницької та ко¬рисливої. Перед державою стоїть важливий виклик: добиватися припинення її зростання, а потім й істотного скорочення. З цією метою нею вживаються політичні, економічні, організаційні, законодавчі та інші заходи. Але тільки кримінальне законодавство створює необхідну правову основу для боротьби зі злочинністю.
Для вирішення цих питань важливо, щоб не тільки саме це законодавство було досконалим, а й щоб його глибоко і ґрунтовно вивчали ті, хто його застосовуватиме та впроваджуватиме в практику.
Таким чином, необхідність дослідження і вивчення кримінального права,
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА 5
1.1. Поняття, предмет та ознаки кримінального права 5
1.2. Мета та цілі кримінального права 8
1.3. Співвідношення кримінального права з суміжними галузями права 11
РОЗДІЛ 2. СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА 15
2.1. Принципи кримінального права 15
2.2. Методологія кримінального права 18
2.3. Система кримінального права 25
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. − № 25. − ст.131

Наукова література:
3. Актуальні проблеми кримінального права: навч. посіб. / В.М. Попович, П.А. Трачук, А.В. Андрушко, С.В, Логін. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 256 с.
4. Анисимов Д. И. Функции уголовного права / Д. И. Анисимов // Вест-ник юридического факультета: сб. науч. тр. − Самара: Изд-во Самар, гуманит. акад., 2006. − Вып. 7. −С. 41-52.
5. Баскаков А.Я. Методология научного исследования: Учеб. пособие. / А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков − 2-е изд., испр. – К: МАУП, 2004. – 216 с.
6. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Навч. посіб. 2-ге вид. В 31 перероб. та доп. Станом на вересень 2011 р. − К.: Центр учбової літератури. – 2012. − 320 с.
7. Демидова Л.М. Кримінальне право в загальній системі наукових
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи