Готування до злочину
Курсова робота Кримінальне право
Готування до злочину
Мова: Українська
Кількість сторінок: (35)
Додано: 5 травня
Унікальність
antiplagiatru
50%
Робота виконана у 2018 році.
Актуальність теми дослідження. Одним із інститутів українського кримінального права, що зазнав суттєвих змін у зв’язку із прийняттям Кримінального кодексу України 2001 року (далі – КК України), є інститут незакінченого злочину. Питання про кримінальну відповідальність за незакінчений злочин, і, зокрема, за готування, завжди було актуальним у вітчизняній кримінально-правовій науці. Однак, у кримінально-правовій теорії протягом всієї історії її існування не було єдиної думки ні щодо визначення поняття «стадії злочину» і його співвідношення із поняттям «види незакінченого злочину», ні щодо поняття готування до злочину та необхідності криміналізації різних його видів.
Готування до злочину − це своєрідна стадія вчинення злочину, яка у відповідності до Законодавства України, а саме ч.1 ст.14 КК України визначається як підшукання або пристосування знарядь і засобів або інше умисне створення умов для вчинення злочину. Готування до злочину в кримінальному праві України виступає як одна із
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ГОТУВАННЯ ДО ЗЛОЧИНУ 6
1.1. Загальна характеристика готування до злочину 6
1.2. Відмежування готування до злочину від виявлення наміру на вчинення злочину 12
РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ГОТУВАННЯ ДО ЗЛОЧИНУ 16
2.1. Підстави кримінальної відповідальності за готування до злочину 16
2.2. Особливості покарання за готування до злочину 20
ВИСНОВКИ 26
ЗАДАЧІ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. − № 25. − ст.131
3. Пocтaнoвa Плeнуму ВCУ «Прo cудoву прaктику в cпрaвaх прo викрaдeння тa iншe нeзaкoннe пoвoджeння зi збрoєю, бoйoвими припacaми, вибухoвими рeчoвинaми, вибухoвими приcтрoями чи рaдioaктивними мaтeрiaлaми» №3 вiд 26.04.2002

Наукова література
4. Бабанли Р. Ш. Проблеми індивідуалізації покарання за незакінчений злочин / Р. Ш. Бабанли // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. − 2016. − Вип. 36(2). − С. 76-79
5. Бaжaнoв М.I., Cтaшиc В.В., Тaцiй В.Я. Кримiнaльнe прaвo Укрaїни (Зaгaльнa чacтинa): 2-e вид., пeрeрoб. i дoпoв. – К.: Юрiнкoм Iнтeр, 2005. – 480c.
6. Бaулiн Ю.В., Бoриcoв В.I., Тютюгiн В.I. Кримiнaльний кoдeкc Укрaїни. Нaукoвo-прaктичний кoмeнтaр: Зaгaльнa чacтинa. – 5-тe вид., дoпoв.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи