Види співучасників злочину
Курсова робота Кримінальне право
Види співучасників злочину
Мова: Українська
Кількість сторінок: (39)
Додано: 2 травня
Унікальність
antiplagiatru
35%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Співучасть завжди придає злочину більшої суспільної небезпеки, адже спільні, злагоджені злочинні дії, організовані і керовані, в більшості випадків, значно підвищують ефективність дій, спрямованих на досягнення злочинного результату. Злочинна діяльність при співучасті являє собою найнебезпечніший вид злочинної діяльності, що проявляється в обміркованих, різноманітних, багатогранних діях декількох осіб, і обумовлюється певними особистими властивостями кожного із співучасників злочину. У зв’язку із цим потребує особливої уваги дослідження загальних проблем співучасті, її ознак, форм і видів співучасників, що послужить базою для аналізу більш детальних аспектів даної проблеми. Одним із актуальних завдань, що стоять перед юридичною наукою і практикою, є розробка і здійснення більш ефективних засобів боротьби з правопорушеннями і їх крайнім проявом – злочинністю.
Теоретичною базою наукової роботи стали праці вчених та науковців кримінального права, зокрема,
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ, ЇЇ СУТЬ ТА ОЗНАКИ 5
1.1. Поняття, ознаки та значення співучасті при кваліфікації злочинів 5
1.2. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією 11
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ СПІВУЧАСНИКІВ ЗЛОЧИНУ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СПІВУЧАСНИКІВ ЗЛОЧИНУ 16
2.1. Виконавець як співучасник злочину 16
2.2. Організатор як співучасник злочину 18
2.3. Підбурювач як співучасник злочину 21
2.4. Пособник як співучасник злочину 25
ВИСНОВКИ 29
ЗАДАЧІ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. − № 25. − ст.131

Наукова література:
3. Aбaкумoвa Ю.В. Види cпiвучacникiв злoчину / Ю.В. Aбaкумoвa // Нaшe прaвo. – 2012. – №3. – Ч. 2. – C.87-95
4. Вeрeшa Р. В. Кримiнaльнe прaвo Укрaїни. Зaгaльнa чacтинa: Нaвчaльний пociбник. – 2-гe вид., пeрeрoб. тa дoп. cтaнoм нa вeрeceнь 2012 р. – К.: Цeнтр учбoвoї лiтeрaтури, 2012. – 320 c.
5. Грищук В.К. Кримiнaльнe прaвo Укрaїни: Зaгaльнa чacтинa: нaвч. пociб. для cтудeнтiв юрид. фaк. вищ. нaвч. зaкл. / В.К. Грищук. – К.: Видaвничий Дiм «Iн Юрe», 2006. – 568 c.
6. Грицюк А. Г. Кваліфікація незаконного відшкодування податку на додану вартість, учиненого декількома особами / А. Г. Грицюк // Право і Безпека. − 2012. − №5. − С.146-150
7. Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина : навч.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи