Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості
Курсова робота Кримінальне право
Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості
Мова: Українська
Кількість сторінок: (34)
Додано: 1 травня
Унікальність
antiplagiatru
35%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми курсової роботи обумовлено значенням здійснення юридичного аналізу складу злочину: «Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості».
Людина − це не тільки біологічна істота, але ще і соціальна. Тобто кожен з нас не може перебувати поза суспільством, в повній самоті. Але соціальний характер людини також обумовлюється наявністю певних правочинів, які є основою правового режиму, кожної особистості. Подібні юридичні свободи дозволяють всім нам реалізувати певні дії тієї чи іншої сфери життєдіяльності. Однак юридична основа соціальної взаємодії побудована таким чином, що свободи кожного з людей не повинні порушуватися іншими особами. До числа основних свобод можна віднести право на статеву недоторканість. Даний термін має юридичне значення, що свідчить про його важливість. Поряд з цим статева недоторканість дуже часто стає об'єктом злочинів, що підтверджує важливість даної категорії.
Права людини та її основні свободи є благами, що надані кожному
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ «СТАТЕВІ ЗНОСИНИ З ОСОБОЮ, ЯКА НЕ ДОСЯГЛА СТАТЕВОЇ ЗРІЛОСТІ» 7
1.1 Об’єкт складу злочину «Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості» 7
1.2. Об’єктивна сторона складу злочину «Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості» 11
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ «СТАТЕВІ ЗНОСИНИ З ОСОБОЮ, ЯКА НЕ ДОСЯГЛА СТАТЕВОЇ ЗРІЛОСТІ» 16
2.1 Суб’єкт складу злочину «Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості» 16
2.2. Суб’єктивна сторона складу злочину «Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості» 20
РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ КВАЛІФІКУЮЧИХ ОЗНАК СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ «СТАТЕВІ ЗНОСИНИ З ОСОБОЮ, ЯКА НЕ ДОСЯГЛА СТАТЕВОЇ ЗРІЛОСТІ» 24
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
1. Конституція України : від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // ВВР України. – 1996. − № 30. – С. 141.
2. Кримінальний Кодекс України //Відомості Верховної Ради України (ВВР). − 2001. − № 25-26.
3. Сімейний Кодекс України від 10 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №4.
4. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 30. – ст.142.
5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 № 5 «Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи» // Електронний ресурс. – Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-08
6. Беньківський В.О. Проблемні питання об’єктивної сторони злочину / В.О. Беньківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. – 2000. – Вип. 37. – С. 62 – 64.
7. Вереша Р.В. Суб’єктивні елементи підстави кримінальної відповідальності: підручник / Р.В.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи