Юридичний аналіз складу злочину Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою
Курсова робота Кримінальне право
Юридичний аналіз складу злочину Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою
Мова: Українська
Кількість сторінок: (41)
Додано: 1 травня
Унікальність
antiplagiatru
50%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного і індивідуального захисту, що використовується працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства. Незважаючи на те, що захист безпеки людини у сфері виробництва є одним із основних напрямів соціальної політики держави, виробничий травматизм в Україні залишається значним.
Проблеми кримінально-правової охорони праці та безпеки виробництва в різні часи досліджувалися такими вітчизняними фахівцями в галузі кримінального права, проте, деякі питання складу досліджуваного злочину залишаються невирішеними, це і зумовлює актуальність дослідження даного злочину.
Мета і завдання дослідження зумовлені актуальністю даної теми. Метою даного дослідження проведення комплексного теоретико-правового аналізу ознак складу злочину порушення правил безпеки під час виконання робіт з
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОБʼЄКТИВНІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ 5
1.1. Об’єкт злочину 5
1.2. Об’єктивна сторона злочину 14
РОЗДІЛ 2. СУБʼЄКТИВНІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ 24
2.1. Суб’єкт злочину 24
2.2. Суб’єктивна сторона злочину 26
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
1. Андрушко, П. П. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу України) : кримінально-правова характеристика [Текст] / П. П. Андрушко, А. А. Стрижевська // Вісник Верховного Суду України, 2005. – № 1 (53). – С. 32–36.
2. Базов, В. Щодо об’єкта порушення законів та звичаїв війни [Текст] / В. Базов // Вісник прокуратури. – 2008. – № 2 (80). – С. 44–56.
3. Бахуринська, О. О. Кримінально–правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 : захищена 18 червня 2007 р. / О. О. Бахуринська ; Київ. нац. ун-тет ім. Тараса Шевченка ; наук. кер. – С. С. Яценко. – К., 2007. – 235 с.
4. Берзін, П. С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-правове значення: монографія [Текст] / П. С. Берзін. – К. : Дакор, 2009. – 736 с.
5. Борисов, В. И. К вопросу о сущности уголовно-правовой характеристики преступлений [Текст] / В. И. Борисов, А. А. Пащенко // Уголовное
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи