Службова особа у Кримінальному праві
Курсова робота Кримінальне право
Службова особа у Кримінальному праві
Мова: Українська
Кількість сторінок: (33)
Додано: 1 травня
Унікальність
antiplagiatru
40%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми. Незважаючи на традиційну увагу в кримінально-правовій науці до злочинів, скоєних службовими особами, багато проблем в їх кваліфікації не знайшли одностай¬ного вирішення в теорії. За низкою позицій однозначної думки серед учених і практиків немає.
Юридична оцінка злочинних діянь службових осіб, як і раніше представляє для правозастосовувачів підвищену складність. Службова особа передбачена як спеціальний суб'єкт у складах як умисних, так i необережних злочинів.
Протидія злочинам, які вчиняють службові особи, є важливою проблемою в процесі становлення України як демократичної і правової держави. Шкода, яку заподіюють такими діяннями, полягає не лише у матеріальних втратах, а й у порушенні законних прав та інтересів людей, їх зневірі у діяльності державних органів, насамперед правоохоронних і судових, підриві престижу і авторитету цих структур. На необхідність зосередити увагу на боротьбі з корупцією (у широкому розумінні цього слова як будь-якому зловживанні
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБʼЄКТА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ В НАУЦІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 5
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОЗНАК СПЕЦІАЛЬНОГО СУБʼЄКТА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 11
2.1. Поняття службової особи 11
2.2. Види службових осіб 16
РОЗДІЛ 3. СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СЛУЖБОВИХ ОСІБ 21
3.1. Службова особа як ознака складу злочину 21
3.2. Врахування ознак службової особи при призначенні покарання 24
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31
1. Андрушко П.П., Стрижевська А.А. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристика. Навчальний посібник. – К.: Юрисконсульт, 2006. – 342 с.
2. Брич Л.П. Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських злочинів, вчинених нею / Л.П. Брич, В.О. Навроцький // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - №1. - С.58-62
3. Громко В. Я. Вчинення злочину службовою особою як обставина, що обтяжує відповідальність за кримінальним правом України / В. Я. Громко // дис. канд. юрид. наук за спец. 12.00.08 – Л.: 2015. − 224 с.
4. Гуторова Н. Службова особа як суб’єкт злочинів проти державних фінансів // Підприємництво, господарство і право. – 2001. − № 12. – С.72-74
5. Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. − К.: Юридична практика, 2003. − 924 с.
6. Заєць Я. Б. До проблеми встановлення кримінальної відповідальності за злочини, скоєні неповнолітніми особами / Я. Б. Заєць // Наукові записки Інституту
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи