Загальна характеристика військових злочинів
Курсова робота Кримінальне право
Загальна характеристика військових злочинів
Мова: Українська
Кількість сторінок: (32)
Додано: 28 квітня
Унікальність
antiplagiatru
50%
Робота виконана у 2015 році.
Конституція України визначає, що захист суверенітету і територі-альної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторкан¬ності покладаються на Збройні Сили України, а забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України – на відповідні військові формування дер¬жави (СБУ, Державну прикордонну службу України, внутрішні війська МВС та інші військові формування, утворені відповідно до законів України). Захист Ві¬тчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком грома¬дян.
Актуальність теми роботи полягає в тому, що військова зло¬чинність як явище завжди «супроводжувала» військові формування, однак на даному етапі існування України, з огляду на непросту ситуацію у оборонній сфері, стає ще більш небезпечною. Крім того, слід відзначити, що у зв’язку з останніми подіями військова
Показати ще
ВСТУП 3
1. Поняття та ознаки військового злочину 5
2. Види військових злочинів 9
3. Склад військового злочину: об’єкт, суб’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона 14
4. Відповідальність за військові злочини 22
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua
2. Кримінальний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua
3. Про військовий обов’язок і військову службу. Закон України в редакції Закону від 4 квітня 2006 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua
4. Про правовий режим воєнного стану. Закон України від 6 квітня 2000 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua
5. Бодаєвський В.П. Розмежування злочину, передбаченого ст. 410 КК України, суміжних злочинів та військових дисциплінарних правопорушень / В.П. Бодаєвський // Держава та регіони. – 2010. - № 1. – С. 63-69.
6. Брич Л. Співвідношення складів військових злочинів зі складами злочинів, що мають з ними тотожні за змістом ознаки / Л. Брич // Вісник Львів. ун- ту. Серія юрид. 2011. - Вип . 54. – С.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи