Охорона праці неповнолітніх
Курсова робота Трудове право
Охорона праці неповнолітніх
Мова: Українська
Кількість сторінок: (33)
Додано: 29 жовтня 2019
Унікальність
antiplagiatru
27%
Робота виконана у 2015 році.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Конституція України проголосила право кожного на працю і встановила умови для його реалізації. У сучасний період розбудови правової держави в Україні проблеми трудової діяльності неповнолітніх є одними з найбільш актуальних.
Роль охорони праці, зокрема неповнолітніх, в Україні постійно зростає. З просуванням до європейських цінностей державна політика у сфері правового регулювання охорони праці неповнолітніх все більше спрямовується на створення належних умов для найповнішого розвитку трудового потенціалу, поліпшення умов праці неповнолітніх, зниження ризику втрати здоров'я та життя.
Держава повинна приймати спеціальні заходи в інтересах молоді, в особливості, сприяти державним і приватним установам, підприємствам наймати та професійно навчати молодь за допомогою методів, що відповідають національним умовам та практиці.
Однією з найважливіших передумов розвитку охорони праці осіб, які не досягли 18 років є розвиток і стан законодавчої бази, яка
Показати ще
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОХОРОНИ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ 5
1.1. Поняття неповнолітніх та їх правовий статус 5
1.2. Правові засади та законодавство України з охорони праці неповнолітніх 8
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УМОВ ТА ГАРАНТІЙ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАЦІВНИКІВ 12
2.1. Робочий час та час відпочинку неповнолітніх 12
2.2. Заборона залучення неповнолітніх працівників до окремих видів робіт 17
2.3. Правове регулювання оплати праці неповнолітніх 20
РОЗДІЛ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ 25
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Конституція України №254к/96-ВР від28.06.1996// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кодекс законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971 // Відомості Верховної Ради України. – 1971. − Додаток до №50
3. Цивільний кодекс України №435-IV від16.01.2003// Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356
4. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» // ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 16, ст.167 ) [Електронний ресурс] Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2998-12
5. Закон України «Про зайнятість населення» // (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 24, ст.243) [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/5067-17
6. Закон України «Про відпустки» // ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 2, ст. 4 ) [Електронний ресурс] Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80
7. Закон
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи