Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю
Курсова робота Трудове право
Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю
Мова: Українська
Кількість сторінок: (35)
Додано: 13 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
30%
Робота виконана у 2017 році.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Перехід України до ринкових відносин, необхідність посилення захисту прав, свобод і законних інтересів найманих працівників викликає особливий науковий інтерес до проблем нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства України. Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства – різні поняття, однак завдання і мета їх здійснення єдині. Вони спрямовані на забезпечення законності й дисципліни в процесі регулювання і реалізації трудових та тісно пов’язаних з ними відносин щодо попередження правопорушень та їх усунення. Відмінність між ними в основному полягає в компетенції органів і посадових осіб, що здійснюють ці функції, методах та формах їх роботи. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють числені спеціально уповноважені на те органи та інспекції, що не залежать в своїй діяльності від власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу. Центральні органи державної виконавчої влади
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ 6
РОЗДІЛ 2. НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ ТА ПРАВИЛ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 10
2.1. Види нагляду 10
2.2. Органи нагляду 11
2.3. Принципи нагляду 15
2.4. Форминагляду 7
2.5. Методи нагляду 18
РОЗДІЛ 3. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ ТА ПРАВИЛ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 21
3.1. Види контролю 21
3.2. Органи контролю 23
3.3. Принципи контролю 25
3.4. Форми контролю 27
3.5. Методи контролю 28
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від28.06.1996// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кодекс законів про працю України №322-VІІІ від 10.12.1971 // Відомості Верховної Ради України. – 1971. − Додаток до №50
3. Про охорону праці: Закон України №2694-XІІ від14.10.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. − №49. – ст.668

Спеціальна література:
4. Административное право /Под ред. А.Е. Лунева. – М.: Юрид.лит., 1997. – 475 с.
5. Адміністративне право (Загальна частина) /Ю.П. Битяк, В.В. Зуй. – Х.: Нац. юр. акад. України, 1996. – 158с.
6. Воропаєва Н. Г. Державний та громадський нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці / Н. Г. Воропаєва // Форум права. − 2013. − № 3. − С.99-105
7. Воропаєва Н. Г.Поняття та види нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці/ Н. Г. Воропаєва //Актуальні проблеми права: теорія і практика. − 2013. − № 27.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи