Поняття та види трудового договору
Курсова робота Трудове право
Поняття та види трудового договору
Мова: Українська
Кількість сторінок: (30)
Додано: 13 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
20%
Робота виконана у 2017 році.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
На сучасному етапі розвитку держави суттєві зміни, що відбуваються в економіці, зумовлюють необхідність удосконалення трудових і виробничих відносин. У тісному взаємозв'язку з цим процесом повинні здійснюватись і зміни у свідомості людей у процесі реалізації трудових прав. Вихід України на нові рубежі соціально-економічного прогресу створив об'єктивні передумови для розширення трудових прав працівників і подальшого вдосконалення правового механізму їх охорони. Тому одним з найважливіших теоретичних завдань науки трудового права є розробка питань гарантованого захисту трудових прав працівників. Трудові права громадян України повинні бути не тільки закріплені в трудовому законодавстві, але й забезпечені економічними, матеріальними, політичними, ідеологічними та юридичними гарантіями. Активний розвиток держави викликає необхідність істотних змін у трудовому законодавстві у зв'язку з тим, що окремі норми «не узгоджені» між собою. З’явилося чимало прогалин.
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 5
1.1. Поняття та ознаки трудового договору 5
1.2. Трудовий договір та його відмінність від трудової угоди 7
РОЗДІЛ 2. ОКРЕМІ ВИДИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 10
2.1. Види трудового договору залежно від строку його укладення 10
2.2. Види трудового договору за критерієм субʼєктного складу його сторін 18
2.3. Види трудового договору залежно від його змісту 22
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кодекс законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971 // Відомості Верховної Ради України. – 1971. − Додаток до №50
3. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356
4. Про державну службу: Закон України №889-VIII від 10.12.2015 // Відомості Верховної Ради України. – 2016. − №4. − стор.60. − ст.43
5. Угода про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудівників-мігрантів від 15 квітня 1994 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/997_012

Спеціальна література:
6. Акінкіна С. Чим відрізняється трудовий договір від цивільно-правового. – 2013. – [Електронний ресурс]: Режим доступу − http://ukurier.gov.ua/uk/articles/chim-vidriznyayetsya-trudovij-dogovir-vid-civilno-/
7. Бойко М.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи