Юридичні гарантії права працівника на заробітну плату
Курсова робота Трудове право
Юридичні гарантії права працівника на заробітну плату
Мова: Українська
Кількість сторінок: (32)
Додано: 27 жовтня 2019
Унікальність
antiplagiatru
33%
Работа выполнена в 2018 году.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Трудове право України повинно забезпечувати реалізацію конституційних приписів стосовно того, що людина є в Україні найвищою соціальною цінністю, і кожен працюючий має безумовне право на відплатність своєї праці. З цією метою необхідно передбачити нові підходи і розробити такі механізми, що адекватно відповідатимуть як сьогоднішнім складним, так і подальшим ринковим явищам у цілому за умови їх сталого розвитку і стабілізації. У нинішній ситуації наука трудового права покликана оперативно відреагувати і створити теоретичне підґрунтя для вирішення цього практичного завдання, що зумовлює актуальність проведення різнопланових наукових досліджень у галузі трудового права, і насамперед у сфері захисту працівника на оплату праці, адже у даній сфері існує багато проблем, що вимагають якнайшвидшого вирішення на законодавчому рівні. Такими є порушення гарантій на оплату праці, встановлених державою, дискримінація в оплаті праці працівників бюджетної сфери,
Показати ще
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ 5
1.1. Поняття оплати праці та заробітної плати 5
1.2.Структура заробітної плати 10
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАРАНТІЙ ПРАВА ПРАЦІВНИКА НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ 13
2.1. Правове забезпечення гарантій оплати праці працівника в Україні 13
2.2. Гарантії оплати праці окремих категорій працівників 20
2.3. Способи захисту прав працівника на оплату праці 24
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кодекс законів про працю України №322-VІІІ від 10.12.1971 // Відомості Верховної Ради України. – 1971. − Додаток до №50
3. Про оплату праці: Закон України №108/95-ВР від 24.03.1995 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. − №17. – ст.121
4. Про колективні договори і угоди: Закон України №1045-XІV від 15.09.1999 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. − №36. – ст.361
5. Про державну службу: Закон України №889-VІІІ від 10.12.2015 // Відомості Верховної Ради України. – 2016. − №4. − стор.60. − ст43
6. Європейська соціальна хартія (переглянута): міжнародний документ від 03.05.1996 р. № ЕTS № 163 // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 51. – Ст. 2660
7. Конвенції про захист заробітної плати №95 від 01.07.1949
8. Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 03.03.2011 р. n
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи