Сфера укладення і дія колективного договору
Курсова робота Трудове право
Сфера укладення і дія колективного договору
Мова: Українська
Кількість сторінок: (50)
Додано: 11 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
45%
Робота виконана у 2018 році.
Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
На тлі європейської інтеграції України та поступового реформування, яке здійснюється у всіх сферах життя суспільства, виникають питання щодо ефективності правового регулювання трудових відносин з боку держави. Крім того, беручи до уваги поступове внесення змін у норми чинного трудового законодавства України, а також збільшення контролю з боку держави за дотриманням положень законодавства про працю та зростання штрафних санкцій за його порушення, зростає необхідність ефективного регулювання суспільних відносин у сфері праці на конкретному підприємстві, установі, організації локальними нормативно-правовими актами, передусім колективним договором. Адже, зважаючи на особливості укладення колективного договору як локального нормативно-правового акту, роботодавцям і працівникам за таких умов буде певною мірою простіше дійти до консенсусу щодо регулювання окремих аспектів трудової діяльності у межах відповідного підприємства, який буде влаштовувати обидві
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 5
1.1. Поняття та характерні ознаки колективного договору 5
1.2. Зміст колективного договору 9
РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 13
2.1. Проведення колективних переговорів учасниками трудових відносин 13
2.2. Особливості вирішення розбіжностей при укладенні колективного договору 17
РОЗДІЛ 3. ПРОЦЕДУРА ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 21
3.1. Підписання та реєстрація колективного договору 21
3.2. Контроль за виконанням колективного договору та відповідальність за його порушення 24
ВИСНОВКИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30
ДОДАТКИ 33
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА МАТЕРІАЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. − №30. − Ст.141.
2. Рекомендація Міжнародної організації праці щодо колективних договорів №91 від 29 червня 1951 року // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_231.
3. Кодекс Законів про працю України від 10 грудня 1971 року №322-VIII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від г грудня 1984 року №8073-X // [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 . – Назва з екрану.
5. Господарський кодекс України від16 січня 2003 року №436-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 303.
6. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 року №3356-XII // [Електронний ресурс]. –
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи