Сфера договірного регулювання трудових відносин
Курсова робота Трудове право
Сфера договірного регулювання трудових відносин
Мова: Українська
Кількість сторінок: (35)
Додано: 11 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
52%
Робота виконана у 2018 році.
Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Одним із найважливіших аспектів трудового права є сфера договірного регулювання трудових відносин. Адже саме завдяки можливості договірної регламентації трудових відносин, їх сторони мають право більш чітко, враховуючи положення чинного законодавства, встановити взаємні права та обов’язки. При цьому, договірне регулювання трудових відносин надає змогу встановлювати навіть кращі умови для їх сторін у порівнянні із положеннями чинного законодавства України. Широке застосування різноманітних договорів при регулюванні трудових відносин відповідає стандартам провідних демократичних країн, що є доволі важливим аспектом, зважаючи на процес європейської інтеграції нашої країни. Проте, беручи до уваги динамічний розвиток трудового законодавства і трудових відносин, сфера договірного регулювання останніх також буде зазнавати певних змін, що обумовлює актуальність даної роботи.
Зважаючи на важливість сфери договірного регулювання трудових відносин, вона належить
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 5
1.1. Поняття договору, як правової категорії у трудовому праві 5
1.2. Договір як форма регулювання трудових відносин 8
РОЗДІЛ 2. РОЛЬ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА УГОДИ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 12
2.1. Поняття та сторони колективного договору 12
2.2. Зміст колективного договору 17
2.3. Поняття, зміст та види колективних угод у трудових відносинах 20
РОЗДІЛ 3. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР, ЯК ОСОБЛИЙ ІНСТИТУТ СФЕРИ ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 25
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА МАТЕРІАЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. − №30. − Ст.141.
2. Кодекс Законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VІІІ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakоn2.rada.gоv.ua/laws/shоw/322-08.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakоn5.rada.gоv.ua/laws/shоw/435-15
4. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 року № 3356-XІІ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakоn0.rada.gоv.ua/laws/shоw/3356-12.
5. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 року
№ 108/95-ВР // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakоn0.rada.gоv.ua/laws/shоw/108/95-%D0%B2%D1%80 .
6. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3 березня 1998 року №137/98-ВР // [Електронний
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи