Трудова дисципліна та засоби її забезпечення в умовах становлення ринкових відносин в Україні
Курсова робота Трудове право
Трудова дисципліна та засоби її забезпечення в умовах становлення ринкових відносин в Україні
Мова: Українська
Кількість сторінок: (36)
Додано: 27 жовтня 2019
Унікальність
antiplagiatru
49%
Робота виконана у 2018 році.
Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 5
1.1. Поняття та ознаки трудової дисципліни 5
1.2. Правове регулювання трудової дисципліни 10
РОЗДІЛ 2. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСОБЛИВИЙ ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 16
2.1. Роль та значення дисциплінарної відповідальності 16
2.2. Порядок застосування дисциплінарної відповідальності 19
РОЗДІЛ 3. ІНШІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 24
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА МАТЕРІАЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. − № 30. − Ст. 141.
2. Кодекс Законів про працю України від 10.12.1971 року № 322-VIII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
3. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22.02.2006 року № 3460-IV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3460-15
4. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 року №1697-VII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
5. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 року № 889-VIII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19
6. Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту: постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.1993
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи