Поняття та сторони трудового договору
Курсова робота Трудове право
Поняття та сторони трудового договору
Мова: Українська
Кількість сторінок: (39)
Додано: 7 листопада 2019
Унікальність
antiplagiatru
30%
Робота виконана у 2017 році.
Вступ 3
РОЗДІЛ 1. Основні положення трудового договору 5
1.1. Поняття та особливості трудового договору 5
1.2. Зміст трудового договору 9
1.3. Види трудового договору 11
Висновки до Розділу 1 26
РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика сторін трудового договору 27
2.1. Роботодавець (власник або уповноважений ним орган) як сторона трудового договору 27
2.2. Працівник як сторона трудового договору 29
Висновки до Розділу 2 32
Висновки 33
Список використаних джерел 36
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кодекс законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971 // Відомості Верховної Ради України. – 1971. − Додаток до №50
3. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356
4. Про державну службу: Закон України №889-VIII від 10.12.2015 // Відомості Верховної Ради України. – 2016. − №4. − стор.60. − ст.43
5. Угода про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудівників-мігрантів від 15 квітня 1994 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/997_012

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:
6. Акінкіна С. Чим відрізняється трудовий договір від цивільно-правового. – 2013. – [Електронний ресурс]: Режим доступу –
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/chim-vidriznyayetsya-trudovij-dogovir-vid-civilno-/
7. Бойко М. Д. Трудове право України. Навч.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи