Особливості методів трудового права
Курсова робота Трудове право
Особливості методів трудового права
Мова: Українська
Кількість сторінок: (27)
Додано: 7 листопада 2019
Унікальність
antiplagiatru
37%
Робота виконана у 2017 році.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДІВ ТРУДОВОГО ПРАВА 5
1.1. Поняття та основні ознаки методу трудового права 5
1.2. Інші ознаки методу трудового права 12
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ТРУДОВГО ПРАВА ТА СПЕЦИФІКА ЇХ ПОЄДНАННЯ 16
2.1. Поєднання централізованого і локального регулювання суспільних відносин у сфері праці 16
2.2. Поєднання договірного, рекомендаційного та імперативного способів регулювання 19
ВИСНОВКИ 22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кодекс законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971 // Відомості Верховної Ради України. – 1971. − Додаток до №50
3. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. − №45. − ст.397

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:

4. Бойко М. Д. Трудове право України [текст] : навч. посіб. 3-тє вид. перероб та доп. / М. Д. Бойко – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 392 с.
5. Бойко М. Д. Трудове право України: Навчальний посібник. − К.: Атіка, 2006. – 316 с.
6. Грузінова Л. П., Короткін В. Г. Трудове право України: Навч посіб. – К.: МАУП, 2003. – 152 с.
7. Жернаков В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права України // Право України. − 1999. − №3. – С.34-36
8. Іншин М. І. Трудове право України : підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина. − Харків
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи