Права професійних спілок у сфері трудових відносин
Курсова робота Трудове право
Права професійних спілок у сфері трудових відносин
Мова: Українська
Кількість сторінок: (33)
Додано: 6 травня
Робота виконана у 2018 році.

Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК У ТРУДОВОМУ ПРАВІ 5
1.1. Професійна спілка, як суб’єкт трудового права 5
1.2. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення діяльності профспілок 9
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 14
2.1. Право профспілок, їх об’єднань представляти і захищати права та інтереси членів профспілок 14
2.2. Право профспілок, їх об’єднань на організацію страйків та проведення інших масових заходів 18
2.3. Інші права та обов’язки професійних спілок 21
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30
Нормативно-правові акти та матеріали правозастосовної практики
1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. − № 30. − Ст.141.
2. Кодекс Законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08
3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
5. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
6. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 року № 3356-XII // [Електронний ресурс]. – Режим
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи