Основи правового регулювання зайнятості та працевлаштування громадян
Курсова робота Трудове право
Основи правового регулювання зайнятості та працевлаштування громадян
Мова: Українська
Кількість сторінок: (42)
Додано: 5 травня
Робота виконана у 2018 році.

Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 6
1.1. Поняття зайнятості населення та його види 6
1.2. Правове регулювання зайнятості населення 10
1.3. Удосконалення правового регулювання зайнятості населення у сучасних умовах 17
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ 24
2.1. Поняття та значення працевлаштування в Україні 24
2.2. Організаційно-правові форми працевлаштування в Україні 26
2.3. Державна політика у сфері зайнятості 28
2.4. Соціальна підтримка безробітних 30
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38
Нормативно-правові акти
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Кодекс Законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40. – Ст.356
4. Про зайнятість населення: Закон України від 5 липня 2012 року № 5067-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – №63. – Ст.17
5. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 року № 1533-III // [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1533-14
6. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 року № 875-XII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – URL:
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи