Судова практика розгляду спорів що виникають з трудових правовідносинах
Курсова робота Трудове право
Судова практика розгляду спорів що виникають з трудових правовідносинах
Мова: Українська
Кількість сторінок: (38)
Додано: 1 травня
Унікальність
antiplagiatru
55%
Робота виконана у 2017 році.

Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
.
СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 3
ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ СПОРІВ У СУДАХ 6
1.1. Поняття та види трудових спорів 6
1.2. Особливості судового розгляду трудових спорів 10
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СПОРІВ 16
2.1. Судова практика в справах про укладання трудових договорів 16
2.2. Судова практика в справах про розірвання трудових договорів 19
2.3. Судова практика в справах про поновлення на роботі 22
2.4. Судова практика в справах про стягнення заборгованості 24
РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНИЙ АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ 28
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
Нормативні акти та матеріали судової практики:

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.
2. Кодекс Законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 // [Електронний ресурс]. − Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 .
3. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25.03.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №27. – Ст.385.
4. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 03.03.1998 // Офіційний вісник України. – 1998. – №12. – Ст.12.
5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. − №25. – Ст. 131.
6. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 16. – Ст. 11.
7. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. // Офіційний вісник
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи