Роль і значення локального регулювання трудових відносин
Курсова робота Трудове право
Роль і значення локального регулювання трудових відносин
Мова: Українська
Кількість сторінок: (39)
Додано: 1 травня
Унікальність
antiplagiatru
80%
Робота виконана у 2016 році.
Актуальність теми дослідження. Важливою рисою правового регулювання трудових відносин в даний час стає посилення його договірного характеру, ролі локальних нормативних актів. Локальні норми в ринкових умовах господарювання являють собою формалізований результат соціального партнерства в організації, певну систему правил трудової поведінки, що знайшли закріплення в локальних нормативних актах. Тому порядок розробки, прийняття (затвердження) локальних нормативних актів є актуальним для науки і практики трудового права, в частині виявлення його ролі в соціальному співробітництву, вирішення протиріч інтересів роботодавця, працівників та їх представників, у встановленні внутрішнього трудового розпорядку організації. Цим, насамперед, обґрунтовується необхідність теоретичного дослідження правових засобів опосередкування цього процесу, узагальнення практики локальної нормотворчості, вироблення відповідних рекомендацій, що сприяють підвищенню ефективності правового регулювання трудових
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЛОКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ 5
1.1. Поняття, ознаки та соціально-правове значення локальної нормотворчості з питань праці 5
1.2. Принципи здійснення локального регулювання у сфері трудових відносин 8
1.3. Досвід здійснення локального регулювання у сфері трудових відносин за законодавством зарубіжних держав 12
РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ ЛОКАЛЬНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 19
2.1. Поняття, ознаки та класифікація локальних нормативно-правових актів у сфері регулювання трудових відносин 19
2.2. Особливості локальних нормативно-правових актів в ієрархічній структурі трудових правовідносин 22
2.3. Основні види локальних нормативно-правових актів в системі регулювання трудових відносин 26
2.4. Тенденції удосконалення локального регулювання відносин з питань праці 31
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кодекс законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971 // Відомості Верховної Ради України. – 1971. − Додаток до №50

Спеціальна література:
3. Бірюкова А. Поняття і сутність локальних нормативно-правових актів у системі джерел трудового права / А. Бірюкова // Підприємництво, господарство і право. − 2016. − №6. − С.75-78
4. Бoлoтiнa Н.Б. Трудoвe прaвo Укрaїни: Пiдручник. – 4-тe вид., cтeр. – К.: Вiкaр, 2006. – 725 c.
5. Венедіктов В. С. Академічний курс лекцій з навчальної дисципліни «Трудове право України». Лекція 2. Предмет, метод та функції трудового права України / В. С. Венедіктов; Харк. екон.-прав. ун-т. – Х., 2016. – 22 с.
6. Вeнeдиктoв В.C. Трудoвoe прaвo Укрaины: Учeбник. – Х.: Кoнcум, 2004. – 304 c.
7. Верес Ю. М. Принципи локального правового регулювання оплати праці / Ю.М. Верес // Держава і право. − 2012. − Вип.56. −
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи