Поняття зайнятості населення
Курсова робота Трудове право
Поняття зайнятості населення
Мова: Українська
Кількість сторінок: (34)
Додано: 28 квітня
Унікальність
antiplagiatru
48%
Робота виконана у 2017 році.

Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
.
ВСТУП 3
1. ПОНЯТТЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 6
2. БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 11
3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 16
4. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 23
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 . – Назва з екрану.
2. Трудове право України: підручник / За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника. Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 472 с.
3. Закерничний П.І. Поняття та форми зайнятості / П.І. Закерничний // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. –2014. – № 25. – С. 100-103.
4. Про зайнятість населення: Закон України від 5 липня 2012 року № 5067-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – №63. – Ст. 17.
5. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: пiдручник / Ю.П. Дмитренко. – К.: ЮрiнкомIнтер, 2009. – 624 с.
6. Денисюк М. Щодо питання про законодавче поняття безробіття / М. Денисюк // Вісник Львівського університету. Серія: Юридична. – 2014. – №59. – С. 250-257.
7. Лисюк О.С. Безробіття як соціально-економічна проблема населення
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи