Апарат української держави
Курсова робота Теорія держави і права
Апарат української держави
Мова: Українська
Кількість сторінок: (39)
Додано: 1 червня
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Апарат української держави відіграє провідну роль в реалізації її функцій. Фактично, держава виконує свої функції через нього. Питання про реалізацію функції держави за допомогою апарату державної влади – це одне із найголовніших питань не тільки теорії, але й практики державотворення. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є її народ (ст.5 Конституції України). Він делегує свої повноваження апарату української держави. Для реалізації своїх задач апарат державної влади створює державні органи. Державні органи, для реалізації поставлених перед ними задач, застосовують владні повноваження, використовують принципи примусу і переконання. За допомогою системи стримувань і противаг, влада між державними органами розподіляється на три основні гілки: законодавчу, виконавчу, судову. Деякі вчені виділяють як окрему гілку влади – президента. Для детального розгляду даної теми слід розглянути загальні положення про апарат державної влади та
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ АПАРАТУ ДЕРЖАВИ 5
1.1. Апарат держави: поняття, суть та ознаки 5
1.2. Будова, принципи організації та діяльності апарату держави 8
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 18
2.1. Поділ влади в Україні 18
2.2. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади 20
2.3. Виконавча влада 21
2.4. Судова влада України 26
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України №1402-VIII від 02.06.2016 // Відомості Верховної Ради України. – 2016. − №31. − стор.7. – ст.545
3. Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України : Указ Президента України №37/2015 від 27.01.2015 // Офіційний вісник України. – 2015. − №8. − стор.9. − ст.189

Спеціальна література:
4. Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади: монографія / В. Д. Бринцев. – X.: Право, 2010. – 464 с.
5. Волков О. Ф. Конституційні основи судової влади в Україні // Конституційні аспекти судової реформи в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. 24-25 березня 2011 р. – Львів: ФОП Кундельський Г.Л., 2011. – 232 с.
6. Гетьман Є. А. Система органів виконавчої влади / Є. А. Гетьман // Публічне право. – 2013. – № 2. –
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи