Територіальна ознака держави
Курсова робота Теорія держави і права
Територіальна ознака держави
Мова: Українська
Кількість сторінок: (37)
Додано: 28 травня
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Сучасна наука теорії держави та права виділяє чимало ознак держави, до яких належать державна влада, державній суверенітет, право, збір податків, територіальна організація населення та інші.
Серед основних ознак держави важливе значення має територіальна ознака, суть якої полягає в поділі населення в межах тієї чи іншої країни по територіальним одиницям.
Будь-яка держава не може існувати без території. Територія визначається державними кордонами, закріпленими нормами національного та міжнародного законодавства.
У контексті подій, які сьогодні відбуваються в Українській державі, гостро постає питання розуміння території держави не тільки як географічного середовища, але й як невід’ємної ознаки держави, стосовно якої здійснюються правове регулювання, неповнота або відсутність якого може призвести до негативних наслідків.
Проблема території держави є надзвичайно широкою та складною, оскільки вона органічно поєднує в собі важливі питання не тільки
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВИ 6
1.1. Поняття та ознаки території держави 6
1.2. Значення та правова цінність території 12
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВИ 17
2.1. Склад території держави 17
2.2. Територіальний устрій 19
РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ЗАКРІПЛЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ТЕРИТОРІЇ 24
3.1. Поняття та ознаки державного кордону 24
3.2. Порядок встановлення та охорони державного кордону 28
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квітня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. − 2003. − № 27. − ст.208.
3. Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. − 1992. − № 2. − ст.5.
4. Про правонаступництво України: Закон України від 12 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. − 1991. − № 46. − ст.617.


Спеціальна література:
5. Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / отв. ред. Р. В. Шагиева. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – 576 с.
6. Бабурин С. Н. Мир империй: территория государства и мировой порядок: монография / С. Н. Бабурин. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. – 767 с.
7. Балаклицький А. І. Територія як основна ознака держави в контексті сучасних глобалізаційних процесів / А. І.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи